Myanmar Yang Tse Copper Mine | MYTCL | Home

ျမန္မာယန္စီေၾကးနီကုမၸဏီမွ ၾကိဳဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ နံပါတ္(၁) ေၾကးနီသတၱဳတြင္း၏သမိုင္းဆိုင္ရာအခင္းအက်င္းႏွင့္ေနာက္ဆံုးအေျခအေန သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထုတ္ေဝသည့္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေရး အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအတိုင္း ၂ဝ၁၇ - ၂ဝ၁၈ အစီရင္ခံစာ မ်ားတြင္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ သေဘာတူညီ ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဝမ္ေပါင္သတၱဳတြင္းလီမိတက္ (Wanbao Mining Limited) မွ ေမြးထုတ္ခဲ့ေသာ MYTCL သည္ ေငြလံုးေငြရင္း 300,000,000 RMB Yuan ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ၍ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ ထားေသာ သက္ေမြးမွဳ လုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ သတၲဳတြင္းလုပ္ငန္းတစ္ခု  ျဖစ္ပါသည္။ ဌာနခ်ဳပ္ ရံုးစိုက္သည္မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ပီးကင္းၿမိဳ႕ျဖစ္ ၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားအား.... ဆက္ဖတ္ရန္

 
 
09 January 2018
ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ ဝယ္ယူေထာက္ပံေရးဌာနမွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင္႔ တိုးတက္မႈမ်ား ထပ္မံတိုးျမွင္႔ ရရွိခဲ႔ပါသည္။
05 January 2018
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လစဥ္အလိုက္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာပြဲေတာ္မ်ားစြာရွိသည္။ မိုင္းၿမိဳ႔တြင္ ႏွစ္စဥ္ နတ္ေတာ္လ (ဒီဇင္ဘာလ)တြင္ မဟာပဌာန္း႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲကို က်င္းပသည္။.
26 December 2017
ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ဆုရရွိေသာအလုပ္သမားမ်ားကို အသိမွတ္ျပဳသည္႕အေနျဖင္႔ "Drill ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲ ဆုေပးပြဲအခမ္းနား"ကို ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီတြင္ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။

က်ားတြင္းေတာင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းလွဴဒါန္းျခင္း15/01/2018
article thumbnail

က်ားတြင္းေတာင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသည္ မိုင္းဆုိက္အနီး ယမားေခ်ာင္း၏ေျမာက္ဘက္ဧရိယာတြင္ တည္ရွိပါသည္။


ပရိတ္တရားနာႏွင္႔ ႏွစ္သစ္ကူးလက္ေဆာင္ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနား10/01/2018
article thumbnail

ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားသို႔ ႏွစ္သစ္ကူးလက္ေဆာင္ေပးအပ္ပြဲ ႏွင္႔ ပရိတ္တရားနာ အခမ္းအနားကို ျမန္မာယန္စီ CSD အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ဇန္နဝါရီလ( ၉) ရက္ေန႔ မနက္ (၈) နာရီတြင္ ေပ်ာ္ရြင္ဖြြယ္က်င္းပခဲ႔ၾက [ ... ]


သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင္႔ေက်ာင္းသားမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း16/12/2017
article thumbnail

ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ၊ ျမန္ယန္စီကုမၸဏီႏွင္႔ ျမန္မာစီပြားေရးဦးပိုင္ ကုမၸဏီ တို႔မွ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားပူေဇာ္ကန္ေတာ႔ပြဲ ႏွင္႔ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ပညာသင္ေထာက္ ပံ႔ပ [ ... ]viewer-letters-myanmar-mini

ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ စာဖတ္သူမ်ား ဘာေျပာဆိုခ်င္သည္ကို နားေထာင္ေပးရန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို ့အတြက္ အလြန္အေရးပါလွပါသည္။

ေက်းဇူးျပဳျပီး သင္တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ စီမံေရးရာ ဌာနသို ့ ပို ့ေပးပါက ကၽြနု္ပ္တုိ ့ဘက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေၾကာင္းျပန္ေပးပါမည္။

 

icon new emailသင္၏စာပို ့ရန္ ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ။

View-Letters-icon-smallလက္ခံရရွိထားေသာ အၾကံျပဳ စာမ်ားကို ဖတ္ရန္  ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ။

feed-image
Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Delicious 

Strategy Report 2016-2017

mytcl sustainability report 2017

View/Download here

သတင္းေမးလ္မ်ားရယူရန္

Subscribe

လစဥ္ထုတ္သတင္းစာေစာင္မ်ား ရယူရန္ သင္၏ ေမးလ္လိပ္စာကို ဤေနရာတြင္ ေရးထားခဲ့ပါ။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရံုး

၇၀ (i) ဗိုလ္ခ်ိန္လမ္း

ျပည္လမ္း လိႈင္ျမိဳ ့နယ္

ရန္ကုန္ျမိဳ ့၊ ျမန္မာ။

ဖုန္း: (၉၅၁) ၅၁၄ ၁၉၄ -၇

ဖက္စ္: (၉၅၁) ၅၁၄ ၂၀၈

MYTCL-Logo-Footter

မံုရြာဌာနခ်ဳပ္

ဆားလင္းၾကီး ျမိဳ ့နယ္

စစ္ကိုင္းတိုင္း

 ျမန္မာ။

ဖုန္: (၉၅၇၁) ၂၂၂ ၂၆

ဖက္စ္: (၉၅၇၁) ၂၂၅ ၂၂