Myanmar Yang Tse Copper Mine | MYTCL | Home

ျမန္မာယန္စီေၾကးနီကုမၸဏီမွ ၾကိဳဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ နံပါတ္(၁) ေၾကးနီသတၱဳတြင္း၏သမိုင္းဆိုင္ရာအခင္းအက်င္းႏွင့္ေနာက္ဆံုးအေျခအေန သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထုတ္ေဝသည့္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေရး အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအတိုင္း ၂ဝ၁၇ - ၂ဝ၁၈ အစီရင္ခံစာ မ်ားတြင္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ သေဘာတူညီ ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဝမ္ေပါင္သတၱဳတြင္းလီမိတက္ (Wanbao Mining Limited) မွ ေမြးထုတ္ခဲ့ေသာ MYTCL သည္ ေငြလံုးေငြရင္း 300,000,000 RMB Yuan ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ၍ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ ထားေသာ သက္ေမြးမွဳ လုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ သတၲဳတြင္းလုပ္ငန္းတစ္ခု  ျဖစ္ပါသည္။ ဌာနခ်ဳပ္ ရံုးစိုက္သည္မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ပီးကင္းၿမိဳ႕ျဖစ္ ၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားအား.... ဆက္ဖတ္ရန္

 
 
09 October 2017
ႏွစ္စဥ္ CSD/CSR လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးရန္ PR & CSD ဌာနသည္ အဓိကပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ၾက သူမ်ား ျဖစ္သည္။
02 October 2017
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕သည္ အက္စစ္စက္ရံုအနီး လ်ွပ္စစ္အား TS1 ႏွင္႕ PS1&2 ၾကား 6.6kv O/H ၾကားတြင္ရွိေသာ ထန္းပင္သံုးပင္ကို ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ (၂၁) ရက္ ေန႕တြင္ ရွင္းလင္းခဲ႕သည္။  
23 September 2017
ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆည္ႀကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆည္ထန္းေတာႀကီးေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း 

ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေငြလွဴဒါန္းျခင္း20/10/2017
article thumbnail

ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ ႏွင္႔ဆက္လ်ွက္ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီမွ လွဴးဒါန္းမႈ႕မ်ား ကိုပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင္႕ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။


ေရသိုေလွာင္ရန္ IBC ပံုးလွဴဒါန္းျခင္း19/10/2017
article thumbnail

ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၊ မိုင္းဆိုက္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရွိေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ေတာင္ဆို မႈ မ်ားစြာ ရွိၾကသည္။


လူမႈကူညီေရးကားေပးအပ္ျခင္း02/10/2017
article thumbnail

ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီသည္ CSD/CSR (၂၀၁၆/၂၀၁၇) စီမံကိန္းအရ လူမႈ႕ကူညီေရးကားသံုးစီး ႏွင္႔ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာသံုးရြာ ေရၾကည္ပင္၊ ျမရိပ္၊ ဘိန္းႏြယ္ေခ်ာင္ ရြာသံုးရြာကို  [ ... ]viewer-letters-myanmar-mini

ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ စာဖတ္သူမ်ား ဘာေျပာဆိုခ်င္သည္ကို နားေထာင္ေပးရန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို ့အတြက္ အလြန္အေရးပါလွပါသည္။

ေက်းဇူးျပဳျပီး သင္တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ စီမံေရးရာ ဌာနသို ့ ပို ့ေပးပါက ကၽြနု္ပ္တုိ ့ဘက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေၾကာင္းျပန္ေပးပါမည္။

 

icon new emailသင္၏စာပို ့ရန္ ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ။

View-Letters-icon-smallလက္ခံရရွိထားေသာ အၾကံျပဳ စာမ်ားကို ဖတ္ရန္  ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ။

feed-image
Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Delicious 

Strategy Report 2016-2017

mytcl sustainability report 2017

View/Download here

သတင္းေမးလ္မ်ားရယူရန္

Subscribe

လစဥ္ထုတ္သတင္းစာေစာင္မ်ား ရယူရန္ သင္၏ ေမးလ္လိပ္စာကို ဤေနရာတြင္ ေရးထားခဲ့ပါ။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရံုး

၇၀ (i) ဗိုလ္ခ်ိန္လမ္း

ျပည္လမ္း လိႈင္ျမိဳ ့နယ္

ရန္ကုန္ျမိဳ ့၊ ျမန္မာ။

ဖုန္း: (၉၅၁) ၅၁၄ ၁၉၄ -၇

ဖက္စ္: (၉၅၁) ၅၁၄ ၂၀၈

MYTCL-Logo-Footter

မံုရြာဌာနခ်ဳပ္

ဆားလင္းၾကီး ျမိဳ ့နယ္

စစ္ကိုင္းတိုင္း

 ျမန္မာ။

ဖုန္: (၉၅၇၁) ၂၂၂ ၂၆

ဖက္စ္: (၉၅၇၁) ၂၂၅ ၂၂