Myanmar Yang Tse Copper Mine | MYTCL | Home

ျမန္မာယန္စီေၾကးနီကုမၸဏီမွ ၾကိဳဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ နံပါတ္(၁) ေၾကးနီသတၱဳတြင္း၏သမိုင္းဆိုင္ရာအခင္းအက်င္းႏွင့္ေနာက္ဆံုးအေျခအေန သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထုတ္ေဝသည့္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေရး အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအတိုင္း ၂ဝ၁၇ - ၂ဝ၁၈ အစီရင္ခံစာ မ်ားတြင္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ သေဘာတူညီ ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဝမ္ေပါင္သတၱဳတြင္းလီမိတက္ (Wanbao Mining Limited) မွ ေမြးထုတ္ခဲ့ေသာ MYTCL သည္ ေငြလံုးေငြရင္း 300,000,000 RMB Yuan ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ၍ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ ထားေသာ သက္ေမြးမွဳ လုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ သတၲဳတြင္းလုပ္ငန္းတစ္ခု  ျဖစ္ပါသည္။ ဌာနခ်ဳပ္ ရံုးစိုက္သည္မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ပီးကင္းၿမိဳ႕ျဖစ္ ၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားအား.... ဆက္ဖတ္ရန္

 
 
15 April 2017
ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးမဟာသႀကၤန္ အလွဴျဖစ္ေသာ လက္ပေတာင္း၊ စပယ္ေတာင္ႏွင့္ေၾကးစင္ေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း၏အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း(၂၆) ေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္မ်ားအား ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္၊ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီတို႔မွ ၆.၄.၂၀၁၇၊ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေတာင္ၾကား ဓမၼာရံုတြင္ လွဴဒါန္းပြဲအခမ္းအနားကိုက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ...
14 April 2017
  ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဧၿပီလလယ္တြင္က်ေရာက္ပါသည္။
12 April 2017
ျမန္မာယန္စီေက့ာပါးလီမိတက္သည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုႏွစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ထုတ္ေဝလိုက္ပါသည္။

ဂုဏ္ေတာေက်းရြာ တာေဘာင္လမ္းၿပီးစီးျခင္း24/06/2017
article thumbnail

ဂုဏ္ေတာေက်းရြာသည္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္း၏ ေျမာက္ဘက္ကပ္လ်က္ ယမားေခ်ာင္းေဘးတြင္တည္ရွိပါသည္။ ဂုဏ္ေတာေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ျမန္မာယန္စီအား ဂုဏ္ေတာေက်းရြာ အတြက္ ယမားေခ်ာင္းေဘးတြင္ တာေဘာင္ [ ... ]


သဲဲေတာႀကီးေက်းရြာအတြက္ E-Library08/06/2017
article thumbnail

ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။


ေက်းစာက်ေက်းရြာအတြက္ေရသန္႔စက္20/05/2017
article thumbnail

ေက်းစာက်ေက်းရြာသည္ ယမားေခ်ာင္းေဘးတြင္ တည္ရွိပါသည္။viewer-letters-myanmar-mini

ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ စာဖတ္သူမ်ား ဘာေျပာဆိုခ်င္သည္ကို နားေထာင္ေပးရန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို ့အတြက္ အလြန္အေရးပါလွပါသည္။

ေက်းဇူးျပဳျပီး သင္တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ စီမံေရးရာ ဌာနသို ့ ပို ့ေပးပါက ကၽြနု္ပ္တုိ ့ဘက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေၾကာင္းျပန္ေပးပါမည္။

 

icon new emailသင္၏စာပို ့ရန္ ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ။

View-Letters-icon-smallလက္ခံရရွိထားေသာ အၾကံျပဳ စာမ်ားကို ဖတ္ရန္  ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ။

feed-image
Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Delicious 

Strategy Report 2016-2017

mytcl sustainability report 2017

View/Download here

သတင္းေမးလ္မ်ားရယူရန္

Subscribe

လစဥ္ထုတ္သတင္းစာေစာင္မ်ား ရယူရန္ သင္၏ ေမးလ္လိပ္စာကို ဤေနရာတြင္ ေရးထားခဲ့ပါ။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရံုး

၇၀ (i) ဗိုလ္ခ်ိန္လမ္း

ျပည္လမ္း လိႈင္ျမိဳ ့နယ္

ရန္ကုန္ျမိဳ ့၊ ျမန္မာ။

ဖုန္း: (၉၅၁) ၅၁၄ ၁၉၄ -၇

ဖက္စ္: (၉၅၁) ၅၁၄ ၂၀၈

MYTCL-Logo-Footter

မံုရြာဌာနခ်ဳပ္

ဆားလင္းၾကီး ျမိဳ ့နယ္

စစ္ကိုင္းတိုင္း

 ျမန္မာ။

ဖုန္: (၉၅၇၁) ၂၂၂ ၂၆

ဖက္စ္: (၉၅၇၁) ၂၂၅ ၂၂