Myanmar Yang Tse Copper Mine | MYTCL | Home

ျမန္မာယန္စီေၾကးနီကုမၸဏီမွ ၾကိဳဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ နံပါတ္(၁) ေၾကးနီသတၱဳတြင္း၏သမိုင္းဆိုင္ရာအခင္းအက်င္းႏွင့္ေနာက္ဆံုးအေျခအေန သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထုတ္ေဝသည့္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေရး အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအတိုင္း ၂ဝ၁၇ - ၂ဝ၁၈ အစီရင္ခံစာ မ်ားတြင္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ သေဘာတူညီ ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဝမ္ေပါင္သတၱဳတြင္းလီမိတက္ (Wanbao Mining Limited) မွ ေမြးထုတ္ခဲ့ေသာ MYTCL သည္ ေငြလံုးေငြရင္း 300,000,000 RMB Yuan ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ၍ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ ထားေသာ သက္ေမြးမွဳ လုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ သတၲဳတြင္းလုပ္ငန္းတစ္ခု  ျဖစ္ပါသည္။ ဌာနခ်ဳပ္ ရံုးစိုက္သည္မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ပီးကင္းၿမိဳ႕ျဖစ္ ၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားအား.... ဆက္ဖတ္ရန္

 
 
09 August 2017
ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကူးစက္လာေသာ H1N1 ကပ္ေရာဂါ ၊ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါအေပၚ အစိုးရ၏ ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကူညီေသာအားျဖင့္ H1N1 flu ေရာဂါလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေရာဂါကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ျမန္မာယန္စီ နယ္လွည့္အခမဲ့ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕မွ လာေရာက္ကုသေသာလူနာမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာသူ/ေက်းရြာ သားမ်ားကိုလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေဝေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ...
03 August 2017
ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီမွလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ မံုရြာစံပယ္ေတာင္၊ ေၾကးစင္ေတာင္ သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွအတြင္းတြင္ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းေျမျပင္အျဖစ္ မၾကာခဏ လာေရာက္ ကြင္းဆင္း ေလ့လာရန္သင့္ေတာ္ေသာစီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ...
25 July 2017
ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီသည္ (၂၆.၆.၂၀၁၇) တနလၤာေန႔တြင္ က်ားတြင္းေတာင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ မီးစက္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

ဒုန္းေတာေရပိုက္လိုင္းၿပီးစီးျခင္း13/08/2017
article thumbnail

စံပါယ္ေတာင္ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္ သတၱဳတြင္း အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ ၂၀၁၆-၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ CSR လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ဘတ္ဂ်က္ မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ပါရွိေသ [ ... ]


တယ္ပင္ကန္ဆည္ၿပီးစီးျခင္း06/08/2017
article thumbnail

လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတြင္ပါဝင္ေသာ တယ္ပင္ကန္ေက်းရြာအတြက္ အလြန္ေရးႀကီးေသာ ဆည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကို အၿပီးသတ္ေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္၍ (၃၁.၇.၂၀၁၇) တနလၤာေန႔တြင္ ျမန္မာယန္စီကုမၸ [ ... ]


သူငယ္တန္းကေလးမ်ားအတြက္ အားကစားပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္းျခင္း30/07/2017
article thumbnail

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ႏွင့္ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီတို႔၏လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို အရြယ္ေရာက္သူမ်ားသာမက အေရးအႀကီးဆံုးကေလးငယ္မ်ားပါ ခံစားၾကရပါသည [ ... ]viewer-letters-myanmar-mini

ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ စာဖတ္သူမ်ား ဘာေျပာဆိုခ်င္သည္ကို နားေထာင္ေပးရန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို ့အတြက္ အလြန္အေရးပါလွပါသည္။

ေက်းဇူးျပဳျပီး သင္တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ စီမံေရးရာ ဌာနသို ့ ပို ့ေပးပါက ကၽြနု္ပ္တုိ ့ဘက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေၾကာင္းျပန္ေပးပါမည္။

 

icon new emailသင္၏စာပို ့ရန္ ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ။

View-Letters-icon-smallလက္ခံရရွိထားေသာ အၾကံျပဳ စာမ်ားကို ဖတ္ရန္  ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ။

feed-image
Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Delicious 

Strategy Report 2016-2017

mytcl sustainability report 2017

View/Download here

သတင္းေမးလ္မ်ားရယူရန္

Subscribe

လစဥ္ထုတ္သတင္းစာေစာင္မ်ား ရယူရန္ သင္၏ ေမးလ္လိပ္စာကို ဤေနရာတြင္ ေရးထားခဲ့ပါ။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရံုး

၇၀ (i) ဗိုလ္ခ်ိန္လမ္း

ျပည္လမ္း လိႈင္ျမိဳ ့နယ္

ရန္ကုန္ျမိဳ ့၊ ျမန္မာ။

ဖုန္း: (၉၅၁) ၅၁၄ ၁၉၄ -၇

ဖက္စ္: (၉၅၁) ၅၁၄ ၂၀၈

MYTCL-Logo-Footter

မံုရြာဌာနခ်ဳပ္

ဆားလင္းၾကီး ျမိဳ ့နယ္

စစ္ကိုင္းတိုင္း

 ျမန္မာ။

ဖုန္: (၉၅၇၁) ၂၂၂ ၂၆

ဖက္စ္: (၉၅၇၁) ၂၂၅ ၂၂