လက်ပတောင်း-ကြေးနီစီမံကိန်းနှင့် ပက်သက်၍ EISA အစီရင်ခံစာ မူကြမ်း ရှင်းလင်းချက်

letpadaungESIA ၏ အစီရင်ခံစာ မူကြမ်း ရေးဆွဲပြီး ဖြစ်၍ ဒေသခံ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစုရှယ်ယာ ဝင်များကို မျှဝေရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက် နေပါသည်။ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် ESIA တစ်ရပ်၏ ပေါင်းစုထားသော နည်းလမ်း၏ တစိတ်တပိုင်း အဖြစ် ခေတ်နှင့်လျော် ညီအောင် ပြန် လည်ဆန်းစစ် ရပါမည်။၄င်း ESIA အစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၂ (၆) လပိုင်းတွင် စတင် ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ (၁၁) လပိုင်း ၂၃ ရက်နေ့တွင် ၄င်းအစီရင်ခံစာမူကြမ်းကို မြန်မာ့ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဌာနသို့ တရားဝင် တင်ပြပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ယခုဆိုလျှင် မြန်မာပြည်၏ လက်ရှိဥပဒေနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ ပြန်လည် သုံးသပ်ပြီး ဖြည့်စွက်ညှိနှိုင်းကာ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် သစ်တောနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန မှ သဘောတူ ခွင့်ပြုချက် ရယူရန် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

pdf iconEISA Report

pdf iconKnight Piésold

wbworking

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.