သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုစင်တာ

csr csd office extension 03
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ တွင် CSD ရုံး ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးစေရန် ရည်ရွယ်၍ PR ဌာနသည် MYTCL ရှိ Engineering Services ဌာန နှင့် ပူးပေါင်း၍ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် လူမှုအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှု စင်တာကို စတင်ခဲ့ပါသည်။

PR & CSD ဌာန၏အောင်မြင်မှု စွမ်းဆောင်ရည်များကြောင့် ရုံးခန်းတိုးချဲ့ရန်လိုအပ်ခဲ့ပြီး နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်နေသော အစည်းအဝေးများနှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများအတွက် အခန်းများ လိုအပ်လျက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုတိုးချဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို MYTCL နှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအကြား ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ Operations Management မှ ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ စပယ်တောင် ကြေးစင်တောင် သတ္တုတွင်းပိတ်သိမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ အသေးစိတ်ရှင်းပြချက်များကို တောင်းဆိုလာမှုအပေါ်တွင် အာရုံစိုက်နိုင်ရန် သီးသန့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာကို စတင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဧရိယာတွင် မြေပုံများ၊ သတ္တုတွင်းပိတ်သိမ်းမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်ဓာတ်ပုံများ နှင့် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနသို့ နောက် ၁၅နှစ် အတွင်း (သို့မဟုတ်) ထိုကဲ့သို့သော သတ္တုတွင်းလုပ်ကွက် ပြန်လည်အပ်နှံခြင်းအထိ လုပ်ဆောင်နေသော စီမံကိန်းများကို ထည့်သွင်းပြသသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

 
csr csd office extension 02
csr csd office extension 01

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.