ISO45001: မြန်မာယန်စီ

iso 45001 01

အစ ...

ISO45001သည်OHSAS18001ကိုအစားထိုးရန်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဤစံနှုန်းသစ်ကို၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် စတင်အဆိုပြုခဲ့ပြီး၊မှတ်ချက်များ၆၃၀၀ကျော်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသောကျယ်ပြန့်သောတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု ဖြစ်ပြီးနောက်ISOသည်၎င်း၏ပထမဆုံးသင့်လျော်သောမူကြမ်းကို၂၀၁၆ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ISO ကိုသေချာစွာစဉ်းစားပြီးနောက်ခန့်မှန်းထားသည့်ရက်မှ ၁ နှစ်နီးပါးကြာမြင့်ပြီးနောက် ISO 45001: 2018 ကိုအပြီးသတ်ခဲ့ပြီးOHSASကိုအသုံးပြုသောအဖွဲ့အစည်းများသည်၄င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကို ISO 45001 သို့ပြောင်းလဲရန် ၃ နှစ်ကြာခဲ့သည်။

HSEဒါရိုက်တာနှင့်အော်ပရေးရှင်းမန်နေဂျာသည်MYTCLမှစီမံသောအခြားISO၂ခု၏အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်အတူ ၂၀၁၆ အစောပိုင်းတွင်စတင်ရန် ၅ နှစ်တာအစီအစဉ်ကိုရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။ 9001: 2015 နှင့် 14001: 2015ဤအစီအစဉ်များသည် မြန်မာယန်စီအဖွဲ့အစည်းအားနည်းဗျူဟာအရ၊ အသစ်တီထွင်ထားသော ISO အားလုံးနှင့်ကိုက်ညီမည့်10-Clauseပုံစံနောက်ဆက်တွဲပါSLဟုခေါ်သောISOပုံစံအသစ်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကိုက်ညီစေသည်။၎င်းသည်ကုမ္ပဏီ၏IMS(ပေါင်းစည်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်)အပေါ်တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ စီမံခန့်ခွဲမှု၏ထင်မြင်ချက်အရ၎င်းသည်အသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ရန်အင်အားရယူရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ၃နှစ်သာကာလသက်တမ်းရှိသည့်အတွက်လက်ရှိလက်မှတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်နေ့ရက်များလည်းရှိသည်။

ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ၌ HSE ဒါရိုက်တာကိုယ်တိုင်သည် ISO၏နိုင်ငံရပ်ခြားအတွက်Lead Auditor သင်တန်းတွင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျစာရင်းသွင်းခဲ့ပြီး၊MYTCLအဖွဲ့အစည်းကိုISOစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များအသစ်သို့ဦးဆောင်ရန်အတွက်SGS IRCAနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။

2017 ဇန်နဝါရီလတွင် ISO 9001: 2015 အောင်မြင်ခဲ့ပြီးထိုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်ပင် ISO 14001: 2015, သတ်မှတ်အချိန်ထက် ၁နှစ်ခွဲအချိန်ထက်ပို၍ အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။

ကူးပြောင်းခြင်း အဆင့်များ.

၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် မြန်မာယန်စီ ၏မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာနှင့်ဥက္ကဌ ကျန်းယွီဖုန်း သည် ISO အသစ် ၃ ခုလုံးကိုအချိန်မီနားလည်နိုင်ရန်အတွက်HSEဒါရိုက်တာနှင့်အော်ပရေးရှင်းမန်နေဂျာအားထူးခြားသောအစီအစဉ်ကိုစတင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ပေးခဲ့သည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးတွင်အရည်အချင်းပြည့်ဝစွာဖြင့်စံချိန်စံညွှန်းသစ်များပြီးမြောက်အောင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းသာမကကုမ္ပဏီအတွက်လဲ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အသစ်အားရေရှည်တည်တံ့သောနည်းလမ်းဖြင့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။အဆိုပါအစီအစဉ်ကို ISO Officers များ၏ အစီအစဉ်ဖြင့်ဖန်တီးခဲ့သည်။ဤစီမံကိန်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်မြန်မာယန်စီအဖွဲ့အစည်းကိုဒေသခံလူထုများနှင့်ကြီးမားသောလုပ်ငန်းတာဝန်များကို အတူတကွထမ်းဆောင်နိုင်ရန်အတွက်ကြိုတင်စဉ်းစားနိုင်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားလိမ့်မည်။

HSEဒါရိုက်တာသည်ရန်ကုန်အဖွဲ့အစည်းအပါအဝင်ဌာန၏နယ်ပယ်ကျယ်ပြန့်စွာပါဝင်သောလူ၁၂ ယောက်ပါအုပ်စုတစ်စုအားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလေ့ကျင့်ရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ဍအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ မိခင်ဌာနကြီးကြပ်သူနှင့်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနသို့တိုက်ရိုက်အစီရင်ခံလျှင်ဤအခန်းကဏ္ဍ၏ဦးစားပေးသည် ISOစံသတ်မှတ်ချက်၏အရည်အသွေး၊လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေး၊ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းအတာများနှင့် ကိုက်ညီစေရန်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဌာနဆိုင်ရာလူတိုင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဓိကဖြစ်သောအစီအစဉ်များသည်အောင်မြင်သောအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးအတွက်QHSEစနစ်၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ စာရွက်စာတမ်းများကို ISO 9001: 2015၊ ISO 14001: 2015 နှင့် ISO 45001:2018သို့အသွင်ပြောင်းခြင်းသည်ဤအခန်းကဏ္ဍ၏အဓိကမှတ်တိုင်များဖြစ်သည်။ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဌာနဆိုင်ရာစနစ်များအားလုံးကိုISOစံသတ်မှတ်ချက်များ၊ ဌာနဝန်ထမ်းများနှင့်QHSE ဌာနနှင့်တာဝန်ရှိဌာနများအကြားစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းသည်ဤ၅နှစ်တာစီမံကိန်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်သည်။

ISOအရာရှိများနှင့်အော်ပရေးရှင်းမန်နေဂျာသည်စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်သို့သွားပြီးဝန်ထမ်းအလုပ်လုပ်ရာနေရာသို့အသိပညာပေးရန်နည်းလမ်းအသစ်များကိုရှာဖွေခြင်းများသည် များသောအားဖြင့်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။

၂၀၁၁ ဇွန်လတွင်အောင်မြင်ရန် ISO အသစ် ၃ ခု၏နိဂုံးဖြစ်သော ISO 45001: 2018 ကို SGS က မြန်မာယန်စီ အဖွဲ့အစည်းအတွက်၂၀၂၁ခုနှစ်မကုန်မီ၂နှစ်အလိုတွင်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။HSEဒါရိုက်တာသည် 10-Clause အမျိုးအစားသစ်ကို IMS ၏ဖွဲ့စည်းပုံသို့ပေါင်းစပ်ပြီး ပြန်လည်ရေးသားခဲ့ပါသည်။ ISO Officer များသည် ISO ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်သူတို့၏အခန်းကဏ္ဍကိုပြည့်စုံစေပြီး HSE ဌာနနှင့် HSE ဒါရိုက်တာတို့နှင့်အတူလက်ချင်းတွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ISO 45001 တွင်ယခင် 18001 UK စံသတ်မှတ်ချက်တွင်မတူညီသောအသစ်များစွာရှိသည်။အဓိကဦးတည်ချက်တစ်ခုမှာခေါင်းဆောင်မှုနှင့်စီမံအုပ်ချုပ်မှုမဟုတ်သောအလုပ်သမားပါဝင်လာမှုဟုခေါ်သောအရာများဖြစ်သည်။ ယခုစံသတ်မှတ်ချက်သည်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ဝန်ထမ်းများအားလုံးနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပြုရန်နှင့်ISOစံနှုန်းများဖြင့်ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်းစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုဆီသို့ ယူနစ်တစ်ခုအနေဖြင့်ပူးပေါင်းရန်အတွက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

အနာဂတ်.

ယခုစီမံကိန်းတွင်ဝန်ထမ်းအသိပညာဗဟုသုတတိုးမြှင့်ရန်နှင့်ကုမ္ပဏီအတွင်းသတ်မှတ်ချက်များအားလုံးတွင် ISOဆိုင်ရာနားလည်မှုကိုပိုမိုခိုင်မာစေရန်အတွက်နောက်ထပ် ၅ နှစ်စီမံကိန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ISOအရာရှိများသည်ဌာနတစ်ခုအတွင်းရှိဝန်ထမ်းများအားလုံး၏ဗဟုသုတအခြေခံကိုဆက်လက်ပြုစုပျိုးထောင်ရန်နှင့်ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါသည်။ အဖွဲ့တစ်ခုအနေဖြင့်သာမကဌာနတစ်ခုချင်းစီတွင်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ကောင်စီတစ်ဦးခြင်းအနေဖြင့်ပါဝင်ခြင်းအားဖြင့်၊ISOအရာရှိများသည်မြန်မာယန်စီဝန်ထမ်းများ၏ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်များ၊ လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြံရေးများအတွက် ဆက်လက်ညှိုနှိုင်းလုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။


iso 45001 02

iso 45001 03

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.