မဟာဗျူဟာများ

သတ္တုတွင်းပိတ်သိမ်းရေးစီမံချက်

ရေရှည်တည်တံ့သော မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းအတွက် မဟာဗျူဟာကျသော နည်းလမ်းဘောင်တစ်ရပ်

DSC00762

MYTCL မှ လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော S&K စီမံကိန်း၏ အနာဂတ်သည် ထားရစ်ခဲ့သော လုပ်ငန်းအမွေအနှစ် ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ အကယ်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို သင့်တော်ထိရောက်စွာ မလုပ်ခဲ့မှု ကြောင့် ထွက်ပေါ်လာသော ရေရှည် ထိခိုက်နစ်နာစေမှုများ ရှိခဲ့လျှင် ကျွန်တော်များ၏ နာမည်ဂုဏ်သတင်းကို ဆိုးကျိုး ဖြစ်စေပါမည်။ MYTCL သည် မိမိလည်ပတ် လုပ်ကိုင်နေသော ဝန်းကျင်မှ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် S&K စီမံကိန်းကို ထိထိရောက်ရောက် ပိတ်သိမ်းနိုင်ရန် ယ္ခုနေအခါ ကျွန်တော်များ လုပ်ဆောင်ပြရမည်ကို လိုအပ်ပါကြောင်း အသိအမှတ်ပြု လက်ခံထားပါသည်။ သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများပြီးစီးပြီးနောက် (သို့) စီမံကိန်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သည် ဆက်လက်လည်ပတ်ရန် အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်ခြေ အလားအလာမကောင်းလာပါက မိုင်းလည်ပတ်မှု အရာအားလုံး ကိုရပ်ဆိုင်းပစ်ပြီး မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းကိုလုပ်သွားရပါမည်။ စိတ်ကူးဖြင့်ပုံဖော်ထားသောမိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်း အစီအမံ တစ်ရပ်ကို လည်ပတ်ထုတ်လုပ်သည့်စီမံခန့်ခွဲသူများက ပြုစုတည်ထောင်ပြီး ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များ အပါအဝင် တစ်မူ ထူးခြားသည့်ပတ်ဝန်းကျင်၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၊ ဝိသေသထူးများ ထည့်သွင်းထားသော စဉ်ဆက်မပြတ် မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်း အစီအမံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အခြေခံထားရပါမည်။ ဤစိတ်ကူးဖြင့် ပုံဖော်ထားသော အစီအမံသည် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုချင်းစီ၏ တစ်စစ တိုးတက်လာပြီး အသေးစိတ် အကောင်အထည်ဖော်သည့် ကဏ္ဍတစ်ရပ် ပြီးဆုံးချိန်တွင် ပေါင်းစုမိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်း အစီအမံတစ်ရပ်အဖြစ် ပုံပေါ်လာပါမည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် အကောင်းဆုံး အလေ့အကျင့်များအတိုင်း၊ ရင်ဘောင်တန်း လုပ်ဆောက်လျက် MYTCLသည် S&K စီမံကိန်းကို စိတ်ကူးဖြင့် ပုံဖော်ထားသော မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်း အစီအမံတစ်ရပ်အနေနှင့် မိုင်းဒီဇိုင်းနှင့် မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့် လုပ်ငန်းများကို ထပ်မံဖော်ထုတ်သွားရန် Knight Pie'sold အကြံအပေးအဖွဲ့နှင့် ပူးတွဲဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယ္ခုအခါတွင် စံပယ်တောင်ဟင်းလင်းပွင့်ကျင်းနှင့်ယှဉ်၍ အနီးကပ်ရှိသော သီးသန့်ဧရိယာများတွင် မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်း အဆင့်များကိုလည်း စတင် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ MYTCLသည် Knight Pie'sold အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်း၍ စံပယ်တောင် ၏လက်ရှိလက္ခဏာသွင်ပြင်များတွင် မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်း အသေးစိတ် အစီအမံတစ်ရပ်ကိုလည်း ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါ သည်။
 
မြန်မာယန်စီကြေးနီကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ သတ္တုတွင်းပိတ်သိမ်းရေးစီမံချက်တွင် အောက်ပါအတိုင်း အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မည့် အချက်(၄)ချက် ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး ဤစီမံကိန်း၏ ထုတ်လုပ်ရေး ကဏ္ဍကာလနှင့် မိုင်းပိတ်သိမ်းရေး ကာလများတွင်ဆောင်ရွက် အကာင်အထည် ဖော်ရန် မျှော်မှန်းထားပါသည်။
 
• ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် အများပြည်သူတို့၏ ကျန်းမာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးတို့ကို ပိတ်သိမ်းရေး ကျင့်ထုံးနည်းလမ်းက ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်။
 
• ပတ်ဝန်းကျင်အား ထိခိုက်သည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို သတ္တုတွင်း ပိတ်သိမ်းရပ်စဲသည့် လုပ်ငန်းများ၌ အနည်းဆုံး (သို့မဟုတ်) လုံးဝမပါရှိစေရန်။
 
• ပတ်ဝန်းကျင်မြေ အနေအထား တည်ရှိပုံတို့ကို ကြိုတင်မျှော်မှန်း တွက်ဆထားသည့် မြေအသုံးချရေး ရည်မှန်း ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် အတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်။
 
• ထိခိုက်ပျက်စီးမှု ရှိသော ဒေသအတွင်း ရေရှည်စောင့်ကြည့်လေ့လာ၍ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနေရမှုများကို လျော့ချ နိုင်ရေးအတွက် ကနဦးကပင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓါတုဗေဒဆိုင်ရာ တည်ငြိမ် သက်ရောက်မှု ရှိစေရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်။
သတ္တုတွင်းပိတ်သိမ်းရေး စီမံချက်အရ လေနှင့်ရေ စသောရာသီဥတုတိုက်စားမှုများကို ခံနိုင်ပြီး အန္တရာယ်ကင်း၍ ခိုင်ခံ့သောမြေပြင်အခြေအနေကို သတ္တုတွင်းပိုင် ဂရန်ဧရိယာအတွင်း ဦးတည်ချက်ထားကာ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်နိုင်သော လုပ်ကွက်တစ်ခုအဖြစ် ဖော်ဆောင်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ တည်ငြိမ်ခိုင်ခံ့သောမြေ အနေအထား သို့ရာက်ရှိလာစေရေး အတွက် အောက်ပါ လုပ်ငန်းများကိုပြီး မြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 
•သတ္တုတွင်းပိုင် ဂရန်ဧရိယာအတွင်းရှိလွန်တွင်းနေရာများ၊ တူးဖော်ထားသော တွင်းဟောင်းများကို မြေပြန်လည်ဖို့ပေး ပြီး မြေအနေအထားကို ပြန်လည် ထူထောင်ပေးခြင်း (သို့မဟုတ်) တည်ငြိမ် သွားအောင်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းပေးခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ရန်။
 
•စွန့်ပစ်ကျောက်အပုံများနှင့် သတ္တုရိုင်းများစုပုံ၍ ထုတ်လုပ်မှုဆောင်ရွက်ပြီးသော အပုံများကို စနစ်တကျ ဖိကြိတ် မြေညှိပြီး ဒေသပေါက်သစ်ပင်များ ပြန်လည်စိုက်ပျိုးထူထောင်နိုင်ရေးအတွက် သဲ(သို့မဟုတ်)အပေါ်ယံ မြေသားတို့ဖြင့်ဖုံးအုပ်ပေးရန်။
 
• ကျန်ရှိနေသောဖောက်ခွဲရေးယမ်းဘီလူးများ၊ ဓါတ်ဆေးများနှင့် စက်သုံးဆီများအားလုံးကိုသတ္တုတွင်းဒေသ အတွင်းမှဖယ်ရှားပေးရန်။
 
• အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားအထောက်အကူပြု လုပ်ငန်းအတွက် တည်ဆောက်ထားသော အမိုး၊ အကာ စသည်များ အားလုံးတို့ကိုလည်း သုံးစွဲမှုရပ်စဲ၍ သတ္တုတွင်းဒေသ အတွင်းမှ ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပြီး ကင်းလွတ် သွားသည့် အဆိုပါနေရာများကို ပြန်လည်ထူထောင်ပေးရန်။
 
• ရေရှည်ထိန်းသိမ်းရန်မလိုအပ်တော့သည့် မြေပေါ်မြေအောက်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးလိုင်းများကို ဖြုတ်ယူဖယ် ရှားပေးရန်။
 
• လုပ်ငန်းမှ လက်ကျန်အကျိုးအပဲ့များ၊ အမှိုက်အစအနများအားလုံးကိုသတ္တုတွင်းဒေသမှဖယ်ရှားပေးရန်။
 
မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်း အစီအမံသည် သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေရမည့် မှတ်တမ်းမှတ်ရာ တစ်ခုဖြစ်ပြီး မိုင်းသက်တမ်းကာလ တလျောက် စဉ်ဆက်မပြတ် စီစစ်သုံးသပ်ပြီး ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြုစုသွားရပါမည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းမှ ကြုံတွေ့လာရမည့် မိုင်းအစီအမံနှင့် စိတ်ကြိုက်လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ဖော်ထုတ်သွားရမည့် ထူးခြားသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများ အပေါ်မှ ရရှိလာမည့် ဗဟုသုတနှင့် မိုင်းလုပ်ငန်း အတွေ့ အကြုံရင့်ကျက်မှုများအရ အသေးစိတ်လုပ်ရမည့် အဆင့်များ ပြောင်းလဲသွားပါမည်။
မိုင်သက်တမ်းတလျောက် မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်း မဟာဗျူဟာကို ပုံမှန်စီစစ်သုံးသပ်သွားခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ သင့်တော်မှုရှိခြင်း၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းအတွက် အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာများဖော်ထုတ်ခြင်း၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတို့မျှော်မှန်းချက်များ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခြင်းများ၊ ဟင်းလင်းပွင့် ကျင်းအသစ်များ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် အပြောင်းအလဲတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြောင့် မိုင်းလည်ပတ်ထုတ်လုပ်မှုစီမံချက် ပြောင်းလဲခြင်းများ၊ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခြင်းများ၊ ဟင်းလင်းပွင့်ကျင်းအသစ်များ၊ စွန့်ပစ်ကျောက်ပုံများနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ် မှုနည်းစဉ်အပြောင်းအလဲများသည် မိုင်းပိတ် သိမ်းခြင်းအန္တရာယ်နှင့်အစီအမံတစ်ရပ်အဖြစ် အစပျိုးလုပ်ဆောင်သွားရပါ မည်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်းတို့အပေါ်အခြေခံသော အန္တရာယ်များကို စီစစ်သုံးသပ်ချက်တစ်ရပ်အား အန္တရာယ်အခြေပြု လုပ်ကိုင်ဇြေရှင်းနည်းကို အသုံးပြု၍ ပုံမှန် အရေးယူဆောင်ရွက်သွားခြင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်မှုများ လုံလုံလောက်လောက်ရှိကြောင်းနှင့် အန္တရာယ်ကြုံတွေ့ရမှုသည် ယခင်နောက်ဆုံး စီစစ်သုံးသပ်ချက်နှင့် အနေအထားအရ မပြောင်းလဲကြောင်း သေချာသွားစေပါသည်။ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ်များ၊ သင့်တော် တိကျသောအချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်းသည် ဤ လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အလွန်အရေးပါပါသည်။

 

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.