လူ့အဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးမှုသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြေခံလူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ NGO ကုမ္ပဏီများ၊ အစိုးရအဖွဲ့၏ တာဝန်ရှိမှုများနှင့် အခန်းကဏ္ဍများကို ရှင်းလင်းစွာအဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ပေးရန်လိုအပ်သည်။ (အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းရှိ အဆင့်အားလုံးမှ ညီတူညီမျှတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ရသောတာဝန်များ)
 
အမျိုးမျိုးသောပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများ၏ တိကျသောအခန်းကဏ္ဍသည် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်း နှစ်ခုလမ်းကြောင်းအတွင်းရှိ ဒေသတွင်းအခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲမှုပေါ်တွင် အဓိကမူတည်ပါသည်။
 

စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အခွင့်အရေးများရှိလျှင် နယ်မြေဒေသများအတွင်း ကောင်းသောပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေရန် အထောက်အကူပေးခြင်းဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးမှုတွင် သတ္တုတွင်း စက်မှုလုပ်ငန်း သည် အဓိကဗဟိုအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းများသတ္တုတွင်းနှင့် လွတ်ကင်းစွာဖွံ့ဖြိုးမှုရှိစေရန် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းရှိသောနေရာများမှာ ဝင်ငွေအရင်းအမြစ်ထိန်းထားနိုင်ရန် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းများမှ အထောက်အကူပေးနိုင်သောအခြေအနေမှာ ဤဆောင် ရွက်မှုသည် အထူးသဖြင့်မှန်ကန်သည်။ ဤဆောင်ရွက်မှု၏ အဓိကအောင်မြင်မှုရည်ရွယ်ချက်သည် လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပထောက်ပံ့ပေးသည့် ကိုယ်စားလှယ်အတွင်းအချိတ်အဆက်ရရန်ဖြစ်သည်။
သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းသက်တမ်းအတွင်း နိုင်ငံ၏သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၏ကောက်ခံရရှိသည့် အမြတ်အစွန်းဖြန့်ဝေခြင်း နှင့်ပတ်သတ်၍ နယ်မြေဒေသနှင့်အမျိုးသားရေးများကြားထဲတွင် စိုးရိမ်ပူပန်မှု(ဆက်ဆံရေးတင်းမာမှု) များဖြစ်လာ နိုင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ပေါများကြွယ်ဝသောတွင်းထွက်များသည်များသောအားဖြင့် သတ္တုတွင်းဧရိယာတွင် နေထိုင်သော ပြည်သူများပိုင်ဆိုင်ခြင်းထက် အစိုးရအဖွဲ့ကို တရားဝင်အပ်နှံထားခြင်းနှင့် သတ္တုတွင်းပတ်ဝန်းကျင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အမျိုးသားနိုင်ငံတော်နှင့်ဆိုင်သော အစိုးရအဖွဲ့တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် မတူညီသောဦးစားပေး အစီအစဉ်များ ရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
 

လူ့အဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းများ၏ ထောက်ပံ့ပေးမှုသည် နယ်မြေဒေသအတွင်းရှိအခြေအနေများမှ အမြဲတမ်းသတ်မှတ်ပိုင်းခြားထားသည်။
 
 
ဆိုလိုသည်မှာသတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်နှင့် သဘောသဘာဝ၊ ဒေသရှိအစိုးရအဖွဲ့၏အကူအညီများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ၏ သီးခြားလိုအပ်ချက်များဖြစ်ပါသည်။
သတ္တုတွင်းကုမ္ပဏီများသည် ဓလေ့ထုံးစံအရ ၄င်းတို့၏သတ္တုတွင်းစီမံကိန်းအနီးအနားဝန်းကျင်အတွင်း ဆင်းရဲမှုလျော့ပေါ့စေရေးအတွက် ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆန္ဒရှိပါသည်။ အစဉ်အလာအတိုင်း ကျောင်းအဆောက် အအုံများ၊ ဆေးရုံဆေးပေးခန်းများ၊ ပြင်ပကျန်းမာရေး တာဝန်ယူမှုများနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးမှုများ ဖြစ်သည်။
မကြာခဏဆိုသလို ထိုသို့အားစိုက်ထုတ်မှုများသည် ဒေသခံလူ့အဖွဲ့အစည်းများကို ထိုသို့များပြား ကောင်းမွန်သော လက်ဆောင်များအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသော်လည်း၊ တခါတရံ စီမံကိန်းအားလှုံဆောင်သွေးထိုးသဖြင့်၊ အမှန်တကယ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်ရမှုများအတွင်း အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။

အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ကြိုးပမ်းမှုထိန်းထားနိုင်ဆုံးသော လူအဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးမှု၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အချို့အခြေခံ သဘောတရားများကို ပြန်၍ရောင်ပြန်ဟပ်စေသည်။
  • မဟာဗျူဟာမြောက် ချဉ်းကပ်မှုမွေးမြူခြင်း-ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ဆောင်ချက်များသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အဆင့်တွင်ကုမ္ပဏီ အတွက် ရေရှည်မဟာဗျူဟာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသလို နယ်မြေဒေသနှင့် လူမျိုးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းနှင့် လက်ရှိနှင့် နောင်အနာဂတ်လူ့အဖွဲ့ အစည်းများနှင့်လည်းပဲ တန်းတူချိတ်ဆက်ထားသည်။
  • တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုသေချာစေခြင်း-ဒေသခံလူ့အဖွဲ့အစည်းများသည် လုပ်ငန်း အဆင့်အားလုံး (စီမံကိန်းအယူအဆများ၊ Design များ၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်းများ၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်း) တွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ပတ်သတ်သည်။
  • အစုစပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း-ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း၊ အစိုးရလုပ်ငန်း၊ NGO များနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းများသည် အမျိုးမျိုးသော မတူညီသည့် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အင်အားများရရှိလာသည်။ သို့သော်လည်း အရင်းအနှီးများနှင့်ရည်မှန်းချက်များမျှဝေပေးသည်။ ထိုအစုစပ်စီးပွားလုပ်ငန်းသည် တသီးတခြား လုပ်ငန်းများထက် လုပ်ငန်းပို၍အောင်မြင်သည်။ နည်းစနစ်ကျသော အစုစပ်လုပ်ငန်းနှင့် နည်းစနစ်မကျသော အစုစပ်လုပ်ငန်းများသည်လည်း သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းများတွင် ကုန်ကျစရိတ်လျာ့ကျခြင်း၊ လက်ရှိအစဦးလုပ်ငန်းများကို မလိုအပ်ပဲ ထပ်လုပ်ခြင်းများကို ရှောင်ရှားစေခြင်းနှင့် လူအများစု သူတပါးအပေါ်မှီခိုနေရခြင်းကိုလျော့ချနိုင်ခြင်းများကိုလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
  • စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေခြင်း-ဒေသခံလူ့အဖွဲ့အစည်း၊ NGO များနှင့် အစိုးရအဖွဲ့များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များမြှင့်တင်ရန် အလေးထားဆောက်လုပ်သည့်အစီအစဉ်သည် ငွေကြေး၊ ပစ္စည်း၊ (သင့်တော်စွာ ပုံစံရေး ဆွဲထားခြင်းမဟုတ်သည့်)အခြေခံ အဆောက်အအုံများပးခြင်းထက်ပို၍ကြိုးပမ်းမှုကို ရေရှည်ထိန်းထားနိုင်သည်။ ဝေးလံသော၊ တသီးတခြားဖြစ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အခြေံအဆောက်အအုံများသည် မရမဖြစ်လိုအပ်သောအခါ ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရ အဖွဲ့ပါဝင်သော ကောင်းမွန်စွာ ပုံစံရေးဆွဲထားပြီး တိကျသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးသည့် အစီအစဉ်များဖြင့်သာ အခြေခံ အဆောက်အအုံများကို အားဖြည့်ပေးရမည်။

လူ့အဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးမှုသည် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အကျိုးရှိမှုနှင့်အောင်မြင်မှု တိုးတက်ခြင်း၊ လူသားများ၏ ဘဝအရည်အသွေးတိုးတက်ခြင်းနှင့် လူသားများ ၄င်းတို့၏ဘဝကို ရေရှည်အောင်မြင်မှုရစေရန် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ပြုလုပ်ရာတွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် များဖြစ်သည်။.

Strategy Report 2020-2021mytcl report 2021 250x351front View/Download here

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.