ထိန်းထားနိုင်သော လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု

လူ့အဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးမှုသည် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အကျိုးရှိမှုနှင့်အောင်မြင်မှု တိုးတက်ခြင်း၊ လူသားများ၏ ဘဝအရည်အသွေးတိုးတက်ခြင်းနှင့် လူသားများ ၄င်းတို့၏ဘဝကို ရေရှည်အောင်မြင်မှုရစေရန် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ပြုလုပ်ရာတွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် များဖြစ်သည်။.
ထိန်းထားနိုင်သောလူမှုအဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်သည် လူအဖွဲ့အစည်း အလားအလာကောင်းခြင်းကို ရေရှည်တည်တံ့စေရန် ကူညီပေးသည်။ မကြာခဏဆိုသလိုပင် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင် လူ့အဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်မှာ ဒေသခံပြည်သူများအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များ (သင်တန်းပေးခြင်း၊ အလုပ်ခန့်ထားပေးခြင်းနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များ) ကို ထိန်းထားနိုင်သော အကျိုးပြုအမွေအနှစ်များအဖြစ် ကျန်ရှိစေနိုင်ပါသည်။ ထိန်းထားနိုင်သော လူမှု့ပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်မှာ အထူးသဖြင့် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းပြီးဆုံးသွားချိန်မှာ ၄င်းဖွံ့ဖြိုးမှုသည် ဆက်လက်တည်တံ့နေရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၏ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ချက်များသည် နယ်မြေဒေသတွင်းရှိ လူ၊ ပစ္စည်း၊ အသစ်တဖန် ပြန်လည် ပြုလုပ်၍မရနိုင်သော သဘာဝသယံဇာတပစ္စည်းများကို အခြားနယ်မြေဒေသ၏ လူ၊ ပစ္စည်း၊ ထိန်းထားနိုင်သော လူသားနှင့် လူမှုရေး ရင်းနှီးငွေများအဖြစ်ပြောင်းလဲရန် ကူညီခြင်းအားဖြင့် ထိန်းထား နိုင်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.