လူမှုအဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးမှု

အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ကြိုးပမ်းမှုထိန်းထားနိုင်ဆုံးသော လူအဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးမှု၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အချို့အခြေခံ သဘောတရားများကို ပြန်၍ရောင်ပြန်ဟပ်စေသည်။
  • မဟာဗျူဟာမြောက် ချဉ်းကပ်မှုမွေးမြူခြင်း-ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ဆောင်ချက်များသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အဆင့်တွင်ကုမ္ပဏီ အတွက် ရေရှည်မဟာဗျူဟာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသလို နယ်မြေဒေသနှင့် လူမျိုးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းနှင့် လက်ရှိနှင့် နောင်အနာဂတ်လူ့အဖွဲ့ အစည်းများနှင့်လည်းပဲ တန်းတူချိတ်ဆက်ထားသည်။
  • တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုသေချာစေခြင်း-ဒေသခံလူ့အဖွဲ့အစည်းများသည် လုပ်ငန်း အဆင့်အားလုံး (စီမံကိန်းအယူအဆများ၊ Design များ၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်းများ၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းခြင်း) တွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ပတ်သတ်သည်။
  • အစုစပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း-ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း၊ အစိုးရလုပ်ငန်း၊ NGO များနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းများသည် အမျိုးမျိုးသော မတူညီသည့် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အင်အားများရရှိလာသည်။ သို့သော်လည်း အရင်းအနှီးများနှင့်ရည်မှန်းချက်များမျှဝေပေးသည်။ ထိုအစုစပ်စီးပွားလုပ်ငန်းသည် တသီးတခြား လုပ်ငန်းများထက် လုပ်ငန်းပို၍အောင်မြင်သည်။ နည်းစနစ်ကျသော အစုစပ်လုပ်ငန်းနှင့် နည်းစနစ်မကျသော အစုစပ်လုပ်ငန်းများသည်လည်း သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းများတွင် ကုန်ကျစရိတ်လျာ့ကျခြင်း၊ လက်ရှိအစဦးလုပ်ငန်းများကို မလိုအပ်ပဲ ထပ်လုပ်ခြင်းများကို ရှောင်ရှားစေခြင်းနှင့် လူအများစု သူတပါးအပေါ်မှီခိုနေရခြင်းကိုလျော့ချနိုင်ခြင်းများကိုလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
  • စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေခြင်း-ဒေသခံလူ့အဖွဲ့အစည်း၊ NGO များနှင့် အစိုးရအဖွဲ့များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များမြှင့်တင်ရန် အလေးထားဆောက်လုပ်သည့်အစီအစဉ်သည် ငွေကြေး၊ ပစ္စည်း၊ (သင့်တော်စွာ ပုံစံရေး ဆွဲထားခြင်းမဟုတ်သည့်)အခြေခံ အဆောက်အအုံများပးခြင်းထက်ပို၍ကြိုးပမ်းမှုကို ရေရှည်ထိန်းထားနိုင်သည်။ ဝေးလံသော၊ တသီးတခြားဖြစ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အခြေံအဆောက်အအုံများသည် မရမဖြစ်လိုအပ်သောအခါ ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရ အဖွဲ့ပါဝင်သော ကောင်းမွန်စွာ ပုံစံရေးဆွဲထားပြီး တိကျသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးသည့် အစီအစဉ်များဖြင့်သာ အခြေခံ အဆောက်အအုံများကို အားဖြည့်ပေးရမည်။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.