လူမှု့အဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပံ့ပိုးပေးသော သတ္တုတူးဖော်မှုများ

လူ့အဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းများ၏ ထောက်ပံ့ပေးမှုသည် နယ်မြေဒေသအတွင်းရှိအခြေအနေများမှ အမြဲတမ်းသတ်မှတ်ပိုင်းခြားထားသည်။
 
 
ဆိုလိုသည်မှာသတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်နှင့် သဘောသဘာဝ၊ ဒေသရှိအစိုးရအဖွဲ့၏အကူအညီများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ၏ သီးခြားလိုအပ်ချက်များဖြစ်ပါသည်။
သတ္တုတွင်းကုမ္ပဏီများသည် ဓလေ့ထုံးစံအရ ၄င်းတို့၏သတ္တုတွင်းစီမံကိန်းအနီးအနားဝန်းကျင်အတွင်း ဆင်းရဲမှုလျော့ပေါ့စေရေးအတွက် ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆန္ဒရှိပါသည်။ အစဉ်အလာအတိုင်း ကျောင်းအဆောက် အအုံများ၊ ဆေးရုံဆေးပေးခန်းများ၊ ပြင်ပကျန်းမာရေး တာဝန်ယူမှုများနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးမှုများ ဖြစ်သည်။
မကြာခဏဆိုသလို ထိုသို့အားစိုက်ထုတ်မှုများသည် ဒေသခံလူ့အဖွဲ့အစည်းများကို ထိုသို့များပြား ကောင်းမွန်သော လက်ဆောင်များအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသော်လည်း၊ တခါတရံ စီမံကိန်းအားလှုံဆောင်သွေးထိုးသဖြင့်၊ အမှန်တကယ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်ရမှုများအတွင်း အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။
 
ဖြစ်ပေါ်ရသည့်အကြောင်းအရာများမှာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို-
သတ္တုတွင်းကုမ္ပဏီရှိ လူများနှင့် ဒေသခံလူတစ်စုတို့က ရွေးချယ်လုပ်ကိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များက ဒေသခံပြည်သူလူထုကို အနည်းငယ်ဝင်ရောက်ချုပ်ကိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒေသခံလူထုအတွင်း ပြင်ပမှလူအများစု(အနည်းစုမဟုတ်သော) ချဉ်းကပ်ဝင်ရောက်လာခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
၄င်းလူထုတွင် လိုအပ်သောနည်းပညာ(သို့)ဗဟုသုတအခံမရှိခြင်းကြောင့် ပြုပြင်ထိန်းမတ်၍ မရနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့မဟုတ် အစီအစဉ်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန် ဒေသခံလူထု၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် လုံလောက်သည့်အနေ အထားတစ်ရပ်တွင် မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤအချက်အလက်များစုစုပေါင်း၍ အကောင်းဆုံးသောရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဒေသခံလူထုအပေါ်တွင် ၄င်းတို့၏ သီးခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှုများပေါ်တွင် ခံစားမှုမရှိစေရမည့်အပြင် ၄င်းတို့အတွက် လိုအပ်သောဆက်လက် တည်ရှိင်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်များ (လုပ်ငန်းဆောင်တာများ)ကို ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ပြင်ပမှ၄င်းတို့အပေါ် ထောက်ပံ့နေမှုများ ဆက်လက်မဖြစ်ပေါ်စေရန် ချက်ချင်းလျော့ ကျပပျောက်စေသည်။
ထို့အပြင် ဒေသခံပြည်သူလူထုနှင့် အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များသည် အဆောက်အဦး၊ ဝန်ဆောင်မှုများပြုလုပ်ရန် သတ္တုတွင်းကုမ္ပဏီနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များစိုက်ထုတ်တွက်ချက်မှုများ၊ အသားတကျ ရင်းနှီးမှုများဖြစ်လာလျှင် မကောင်းကြံသည့်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း၏ အထောက် အပံ့ယူသည့် လူတစ်သိုက်၏ ထိန်းထားနိုင်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေအနေကို ဆန့်ကျင်သည့် လုပ်ဆောင်မှုများသည် တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွား လာနိုင်သည်။
သတ္တုတွင်းကုမ္ပဏီများသည် မဟာဗျူဟာကျကျ၊ အသိဥာဏ်အမြင်ဖြင့် ၄င်းတို့စီမံကိန်းနှင့်အပြန်အလှန် ဆက်စပ် နေသော လူထု၏လိုအပ်ချက်များကို ကိုယ်ပိုင်ကျွမ်းကျင်ရာ အချက်အလက်ကျကျ အာရုံစိုက်သင့်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် အခြားအသင်းအဖွဲ့များ၏ တာဝန်ရှိစွာဖြည့်ဆည်းရမည့်အရာများသည် ကုမ္ပဏီ၏ဖြည့်ဆည်းမှုဖြင့် ၄င်းတို့ဖြည်းဆည်း ရမည့် အခွင့်အခါများလျော့ကျမှုကို ဖြစ်စေသည်။ ဥပမာ- စာသင်ကျောင်းများနှင့် ဆေးပေးခန်းများသည် အစိုးရ၏ ပညာရေးဌာနနှင့် ကျန်းမာရေးဌာနတို့မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများဖြစ်သည်။ သတ္တုတွင်းကုမ္ပဏီအတွက် ပင်မလုပ်ငန်းဆောင်တာများ မဟုတ်ပါ။ အတိအကျဆိုရလျှင် ကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးများ အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ကျွမ်းကျင်မှုဖြင့် ဝါယမစိုက်ထုတ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ nurse များ၊ သင်ရိုးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ၊ ဆေးဝါးများ ၄င်းတို့အထဲမှ တစ်ခုနှင့်မျှ သတ္တုတွင်းကုမ္ပဏီ၏အဓိကလုပ်ဆောက်ရမည့် လုပ်ငန်းများမဟုတ်ပါ။ သတ္တုတွင်းကုမ္ပဏီမှ ၄င်းကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ကူညီရန်ဆန္ဒရှိ၍တက်နိုင် သော်လည်း သတ္တုတွင်းကုမ္ပဏီသည် ၄င်း၏လုပ်ငန်းများရပ်တန့်၍ ပြီးစီးထွက်ခွာသွားသောအခါ ၄င်းဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများသည် ပြိုကွဲသွားသည့်အန္တရယ်အခြေအနေဖြစ်စေသည်မှာ အသေအချာဖြစ်သည်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းစဉ်များသည် ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုင်ရာပညာရပ်များကို ပတ်ဝန်းကျင် လူထုသို့မျှဝေရန်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ-ကုန်သွယ်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း အတက်၊ ရွှေ့ပြောင်း၍ ရသောစက်ပစ္စည်းများနှင့် အသေထိုင်ထားသောစက်ယန္တရားများပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဒေသရှိဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ပေးသူများနှင့် ကန်ထရိုက်တာများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုတိုးတက်ကာင်းမွန်စေခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
 
သင်တန်းသားများဖြင့်တွဲဖက်မွေးမြူပို့ချသည့်အစီအစဉ်သည် သမရိုးကျစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်တည်ထောင်ခြင်းထက် ၄င်းနယ်မြေဧရိယာ တွင် ရေရှည်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းသာမက သတ္တု တူးဖော်ရာတွင် လုပ်ဆောင်သည့်လုပ်ငန်းများအဆင်ပြေစေသည့် တပြိုင်နက် လုပ်ဆောင်ရသော စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.