ရွာသာကျေးရွာရှိပတ်ဝန်းကျင်ရှင်သန်ဖြစ်ထွန်းမှု

ywatha-tree-donate

 ဒေသရှိပတ်ဝန်းကျင်လူထုအသိုက်အဝန်း အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစဉ်ဆက်မပြတ်ရှင်သန်ကြီးထွားမှု တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းစေရန်မှာ မြန်မာယန်စီကော့ပါးလီမိတက်၏ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။
စပယ်တောင်၊ ကြေးစင်တောင်စီမံကိန်းနှင့်အတူ ဖွံ့ဖြိုးမှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလ(၅)နှစ် သီးခြားစီမံချက်ရှိသော်လည်း၊ ကျေးရွာ များသည် ပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းစေရန်အတွက် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖြစ်သည့် တောင်းဆိုမှုများကိုလည်းမကြာမကြာ တောင်းဆိုလေ့ရှိသည်။ တန်ဖိုးရှိလှသော တောင်းဆိုမှုများကို ဆိုင်းငံ့ထား၍မရဘဲ၊ လက်ရှိ တာဝန်ရှိမှုများအတွက် ဘတ်ဂျက်အပြင် အခြားဘတ်ဂျက်များဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းသည် တောင်းဆိုမှုကို ပြည့်မီစေသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် မြန်မာယန်စီ ကော့ပါး လီမိတက်အနေဖြင့် ရွာသာကျေးရွာသို့ပျိုးပင် အပင် (၁ဝဝ)အား (၁၇-၉-၂ဝ၁၅)ရက်နေ့တွင် လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးခင်မောင်ဝင်းသည် ဦးနိုင်ဝင်း (CSD Team Member)နှင့်အတူ ဤသို့သော၊ ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်ခြင်းမရှိသည့် လှူဒါန်းမှုမျိုးဖြစ် မြောက်စေရန် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.