ရုပ်သံဗီဒီယိုများ


A Day in Life of the MYTCL kitchen

All Employee are the first priority for our MYTCL Company.The video for _quote_A Day in Life of MYTCL kitchen_quote_.

A Day in Life of the MYTCL kitchen

154 sec.
Views: 16
A Day in Life of the MYTCL kitchen

Protect Our Community from COVID-19

97 sec.
Views: 10
Protect Our Community from COVID-19

Protect yourself & your family from Coronavirus

84 sec.
Views: 14
Protect yourself & your family from Coronavirus

Preventative measures and protecting ourselves from COVID-19

117 sec.
Views: 33
Preventative measures and protecting ourselves from COVID-19

CSD Office Official  Opening

79 sec.
Views: 151
CSD Office Official Opening

Gifts for the Aged and the Scholars သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင္႔ေက်ာင္းသားမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း

255 sec.
Views: 46
Gifts for the Aged and the Scholars သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင္႔ေက်ာင္းသားမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း

MYTCL CSD Reps Site Visit ျမန္မာယန္စီ CSD ဆိုက္လည္ပတ္ျခင္း

61 sec.
Views: 55
MYTCL CSD Reps Site Visit ျမန္မာယန္စီ CSD ဆိုက္လည္ပတ္ျခင္း

The sports festival of MYTCL in commemoration of 69th Anniversary Myanmar Independence Day

57 sec.
Views: 53
The sports festival of MYTCL in commemoration of 69th Anniversary Myanmar Independence Day

Interview for Getting Electricity of Shwepankhine and Thedawgyi Village

125 sec.
Views: 29
Interview for Getting Electricity of Shwepankhine and Thedawgyi Village


Strategy Report 2020-2021mytcl report 2021 250x351front View/Download here

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.