အမေးအဖြေ

MYTCL မှ နေရာထိုင်ခင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများထောက်ပံပါသလား။

 
 
မပေးပါ။ မိုင်းမြိုံ့အတွင်းတွင်သာ သင်တောင်းခံလာသောနေရာထိုင်ခင်းအတွက်MYCL မှ စီလျှော်သလိုကူညီပံပိုးပေးပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂိတ်ပြင်ပတွင် မည်သည့် နေရာထိုင်ခင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုမျှ ကျွန်ုပ်တို့မထောက်ပံပါ။ မိုင်းအတွင်းတွင်သာ ကျွန်ုပ်တို့သည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို ထောက်ပံပါသည်။

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.