ကျွန်ပ်တို့၏လုပ်ဆောင်ချက်

မြန်မာယန်စီကြေးနီလီမီတက်၌ကျွန်ပ်တို့သည် ကျွန်ပ်တို့ဘဝတာအတွင်း တချိန်မဟုတ်တချိန်၌ အခက်အခဲ အကြပ် အတည်းများနှင့် တွေ့ကြုံရမည်ဟု နားလည်သဘောပေါက်ထား ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ အောက်ဆုံးအဆင့်၌ တဦးချင်းစီ၏ အခက်အခဲ အကြပ်အတည်းများ အပေါ် တုံပြန်မှုများသည် ကျွန်ပ်တို့ အတွက်သော်လည်း ကောင်း၊ ကျွန်ပ်တို့ မိသားစုများ၊ မိတ်ဆွေများနှင့် ကျွန်ပ်တို့အား ခန့်အပ်ထားသော မြန်မာယန်စီကြေးနီ ကုမ္ပဏီလီမီတက် အတွက်၎င်း တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်ပတ်သက် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီတခု၏ အဆင့်နှင့်စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်သူများ၏ ဆုံးဖြတ်အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များသည် ဝန်ထမ်းများ၊ ကန်ထရိုက်တာများအတွက်ပါ အခက်အခဲအကြပ်အတည်းများ အတွင်း အကျိုးသက်ရောက် စေမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်များသည် လူတဦးချင်းစီ၏ ကျန်းမာရေး၊ ဘေးအန္တာရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် နောက်ဆုံးအဆင့် အသက်ရှင်ကျန်ရှိရေးအထိ တိုက်ရိုက် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။


အမှန်တကယ်အားဖြင့် အဖွဲ့အစည်းတခုသည် မည်သည့်အရွယ်အစား၊ မည်သည့်လုပ်ငန်း နှင့်မည်သည့် နေရာ တွင်လုပ်ကိုင်သည်ဖြစ်စေ အခက်အခဲ အကြပ်အတည်းများနှင့် ကင်းလွတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အရေး ပေါ် ကိစ္စရပ်များသည် အချိန်အခါမရွေး ၊ပုံသဏ္ဏန်မျိုးစုံ အကြောင်းမျိုးစုံတို့ကိုအခြေခံ၍ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပြီး ၎င်း အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ လူများနှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာများ ပျက်စီးဆုံးရုံးမှုပင်ဖြစ်သည်။ အရေး ပေါ်ကိစ္စရပ်များအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်သင့်သည့် အစီအစဉ်များကို မိမိတို့လုပ်ငန်းများ ထိရောက်အာင်မြင် အကျိုးရှိစေရေးအတွက် စီမံချက်ချ၍ ကြိုတင်ပြင်ဆင်သကဲ့သို့ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုနည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် ရှေးဦးမဆွကပင် ကြိုတင်စီမံထားရပါမည်။ ပုံမှန်အနေအထားသို့ လုပ်ငန်းများကို အဖြစ်နိုင်ဆုံး ရောက်ရှိ အောင် ဆောလျင်စွာ ပြန်လည်ရောက်ရှိအောင် ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် အကျိုးအမြတ်များကို ရရှိနိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။ မြွေကိုက်ခံရလျှင်၄င်း၊ ကားတာယာဘီးပေါက်လျှင်၄င်း၊ အဖွဲ့အစည်းတခု မန်နေဂျာနှင့် ဝန်ထမ်းများက မည်မျှ မြန်မြန်ဆန်ဆန် တုံပြန်နိုင်မှုသည် ယင်းအဖွဲ့အစည်း၏ အရေးပေါ် အခြေအနေ တုံပြန်နိုင် မှုနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက် နွယ်နေပါသည်။


စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ခေတ်ပြိုင်အယူအဆများက စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှုပုံသဏ္ဏန်သည် လူများနှင့် ပတ်ဝန်း ကျင်အခြေအနေများအပေါ် အပြန်အလှန် အကျိုးပြုမှီသည်ဟု ငြင်းခုံမှုကို ခေတ်ပြိုင် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အယူ အဆများက ထောက်ခံလျှက်ရှိပါသည်။ သာမန်အားဖြင့် ပုံမှန်နှင့်တည်ငြိမ်သော ပတ်ဝန်းကျင် အခြေ အနေတွင်ကာင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်သော စီမံခန့်ခွဲမှု ပုံသဏ္ဏန်များသည် လျှင်မြန်၍ ဖိအား များသော အရေးပေါ် အခြေနေများတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှု ကျဆင်း၍ မထိရောက်တော့ပါ။ ထို့ကြောင့် မြန်မာယန်စီကြေးနီ လီမီ တက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု၏ ဦးတည်မျှော်မှန်းချက်အနေဖြင့် အရေး ပေါ် အကြပ် အတည်း ကိုင် တွယ်မှုဆိုင်ရာ မန်နေဂျာများသည် လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ တွေ့ကြုံနေသော ပြသနာများကို ဖြေရှင်းရေးတို့၌ အဆင့်မြင့် ကျွမ်းကျင်တက်ကြွသော အရည်အချင်းများ ရှိရန်လိုအပ်သည်ဟု သတ်မှတ် ထားပါသည်။


အရေးပေါ်အခြေအနေများ အတွက် အစီအစဉ်များအား သက်ဆိုင်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုဗဟုသုတများဖြင့် ထပ်မံဖြည့်ဆည်း ပန့်ပိုးလျှက် မြန်မာယန်စီကြေးနီလီမီတက်၏ အဓိကကျသော ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးအား အသိ ပေးဝေငှပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးစေခြင်းဖြင့် တန်ဘိုးအရှိဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံး အသုံးချနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။ အရေးပေါ်အခြေအနေများ၌ အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရေး အဆင့်အတန်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံဖြိုးတိုးတက်စေရန် အစီအစဉ်တစ်ခုကို မြန်မာယန်စီကြေးနီလီမီတက်မှ ဖေါ်ထုတ်ချမှတ်ထားခဲ့ပြီး ပူးပေါင်း အုပ်ချုပ်မှုအစီအမံအရ အထက်မှအောက်ခြေ ဝန်ထမ်းအထိ ဝန်ထမ်းတိုင်းသိရှိ ကျွမ်းကျင်စွာဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်စီမံထားပါသည်။ စံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ဖေါ်ထုတ် သတ်မှတ်ပြီး ဖြစ်ရာ ယင်း အစီအစဉ်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနတိုင်းရှိ ဝန်ထမ်းတိုင်း လိုအပ်ချက် အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်စေလျှက်ရှိပါသည်။


စံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကိုဖေါ်ထုတ်ချမှတ်ရာတွင် ကျွန်ပ်တို့၏လမ်းစဉ်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် တင်ပြ ချက်များသတ်မှတ်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အရေးပေါ်အခြေအနေ နှင့် ဘေးအန္တရယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအစဉ်များ၏ ညီညွတ်စွာဖြင့် အချိန်နှင့်အညီ လိုက်နာအသုံးချ နိုင်စေ ရန် ဖြစ်သည် ။ အစီအစဉ်များကို လွန်ခဲ့သောကာလ အမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အရေးပေါ်အခြေ အနေ များ၏ အတွေ့အကြုံများနှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအခြေအနေ များအားပူးပေါင်းအခြေခံစေပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်အတန်း များအတိုင်း ပုံစံချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအစီအစဉ်ကို နှစ်စဉ်ပြန်လည်သုံးသပ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲလျှက် ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီစေရန်စီစဉ်ထားပါသည်။

 

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.