Myanmar Yang Tse Copper Mine | MYTCL | Home

ျမန္မာယန္စီေၾကးနီကုမၸဏီမွ ၾကိဳဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ နံပါတ္(၁) ေၾကးနီသတၱဳတြင္း၏သမိုင္းဆိုင္ရာအခင္းအက်င္းႏွင့္ေနာက္ဆံုးအေျခအေန သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထုတ္ေဝသည့္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေရး အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအတိုင္း ၂ဝ၁၇ - ၂ဝ၁၈ အစီရင္ခံစာ မ်ားတြင္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ သေဘာတူညီ ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဝမ္ေပါင္သတၱဳတြင္းလီမိတက္ (Wanbao Mining Limited) မွ ေမြးထုတ္ခဲ့ေသာ MYTCL သည္ ေငြလံုးေငြရင္း 300,000,000 RMB Yuan ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ၍ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ ထားေသာ သက္ေမြးမွဳ လုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ သတၲဳတြင္းလုပ္ငန္းတစ္ခု  ျဖစ္ပါသည္။ ဌာနခ်ဳပ္ ရံုးစိုက္သည္မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ပီးကင္းၿမိဳ႕ျဖစ္ ၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားအား.... ဆက္ဖတ္ရန္

 
 
12 July 2018
ကူးစက္ပ်ံပြားျခင္း၊ အျခားလတ္တေလာဖစ္ပြားေနမႈမ်ား ႏွင္႔ ပတ္သတ္သည္႔ ကိစၥရပ္မ်ား အေပၚ လူထုအားက်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားရရွိေစရန္ ေၾကးစင္ေတာင္ ႏွင္႔ စံပါယ္ေတာင္ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ာသို႔ ျမန္မာယန္စီ MMTနယ္လွည္႔ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ႏွစ္စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာအမ်ိဳးမ်ိဳး အစရွိသည္႔ေက်းရြာ က်န္းမာေရးၾကိဳတင္ကာကြယ္ ေစာင္႔ ေရွာက္မႈ ၊ က်န္းမာေရးေဟာေျပာပြဲ လုပ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ...
28 June 2018
ဇြန္လလ ၂၂ ရက္ေန႔ တြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဌာနႏွင့္ PR & CSD ဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ ျမန္မာယန္စီ အဖြဲ႕သည္ ဝါးတန္းေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆရာမ ေဒၚခင္မ်ိဳးဝင္းႏွင္႔ တစ္ကြ ဆရာမ ၅ ဦး၊ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၃၀ ဦးတို႔သည္ စိတ္ဝင္စားစြာ တက္ေရာက္ခဲ႔ႀကသည္။ ...
08 June 2018
အလုုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင္႔ ျပည္သူအင္အား ဝန္ႀကီး ဌာနအစီစဥ္ေအာက္တြင္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ အလုပ္သမားဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ဦးေဆာင္ၿပီး အလုပ္ရွင္ ႏွင္႔ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ဥပေဒ ဆုိင္ရာ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ ကို ၂၀၁၈ ဇြန္လတစ္ရက္ေန႔ ျမန္မာယန္စီ အစည္းေဝးခန္းမ တြင္ က်င္းပခဲ႔သည္။ ...

ရြာသာေရေျမာင္း စီမံေဆာင္ရြက္မႈ႕05/07/2018
article thumbnail

၂၀၁၈ ဇူလိုင္လ ၂ရက္ေန႔ တြင္ ရြာသာေရေျမာင္း culvert box ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ႔သည္။ ယင္းစီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္မႈတြင္ ဂရိတ္တာဝါကုမၸဏီမွ တင္ဒါ ရရွိခဲ႔သည္။


ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာရွိ ေစတီေတာ္အား ကူညီထိန္းသိမ္းေပးျခင္း21/06/2018
article thumbnail

လြန္ခဲ႔ေသာသံုႏွစ္ေက်ာ္က ေရၾကည္ပင္ေက်းရြာရွိ ေစတီေတာ္ သည္ ေျမငလ်ွင္ဒဏ္၊ ေစတီေတာ္၏ တည္ေဆာက္ပံု အရည္အေသြး ၊ သက္တမ္းၾကာရွည္မႈ ၊ ေျမျပင္ အေျခအေန ထိုကဲ႔သို႔ မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား မ [ ... ]


ဆည္ထန္းေတာႀကီး လမ္းျပဳျပင္ျခင္း14/06/2018
article thumbnail

ႏွစ္စဥ္ မုတ္သံုရာသီတြင္ မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင္႔ ေျမစာ ႏွင္႔ ေျမသားလမ္းမ်ား ပ်က္ဆီးသည္႔ အတြက္ စက္ဘီးသို႔ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင္႔ ခရီသြားသူမ်ားသည္ အဆင္မေျပမႈမ်ားျဖစ္လာပါသည္။ ေက်းရြာအတြင္း [ ... ]viewer-letters-myanmar-mini

ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ စာဖတ္သူမ်ား ဘာေျပာဆိုခ်င္သည္ကို နားေထာင္ေပးရန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို ့အတြက္ အလြန္အေရးပါလွပါသည္။

ေက်းဇူးျပဳျပီး သင္တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ ယူဆခ်က္မ်ား ႏွင့္ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ စီမံေရးရာ ဌာနသို ့ ပို ့ေပးပါက ကၽြနု္ပ္တုိ ့ဘက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေၾကာင္းျပန္ေပးပါမည္။

 

icon new emailသင္၏စာပို ့ရန္ ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ။

View-Letters-icon-smallလက္ခံရရွိထားေသာ အၾကံျပဳ စာမ်ားကို ဖတ္ရန္  ဤေနရာတြင္ႏွိပ္ပါ။

feed-image
Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Delicious 

Strategy Report 2017-2018

mytcl-she2018-report-2018

View/Download here

သတင္းေမးလ္မ်ားရယူရန္

Subscribe

လစဥ္ထုတ္သတင္းစာေစာင္မ်ား ရယူရန္ သင္၏ ေမးလ္လိပ္စာကို ဤေနရာတြင္ ေရးထားခဲ့ပါ။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရံုး

၇၀ (i) ဗိုလ္ခ်ိန္လမ္း

ျပည္လမ္း လိႈင္ျမိဳ ့နယ္

ရန္ကုန္ျမိဳ ့၊ ျမန္မာ။

ဖုန္း: (၉၅၁) ၅၁၄ ၁၉၄ -၇

ဖက္စ္: (၉၅၁) ၅၁၄ ၂၀၈

MYTCL-Logo-Footter

မံုရြာဌာနခ်ဳပ္

ဆားလင္းၾကီး ျမိဳ ့နယ္

စစ္ကိုင္းတိုင္း

 ျမန္မာ။

ဖုန္: (၉၅၇၁) ၂၂၂ ၂၆

ဖက္စ္: (၉၅၇၁) ၂၂၅ ၂၂