ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

environmentaldonation 01

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနရံုးမ်ားတြင္ ခန္႕ထားႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ႏွစ္အတြင္း ဒုတိယလက္ေထာက္ဦးစီးမွဴး(၃၀)ဦး၊ အငယ္တန္းစာေရး(၆)ဦးႏွင့္ စာရင္းကိုင္-၄(၄)ဦးတို႕အား ျပင္ပမွေခၚယူခန္႕ထားၿပီး ေရးေျဖစာေမးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

yinmarbin donation 01

ယင္းမာပင္ခရိုင္၊ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အရိွန္အဟုန္ျမင့္တင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ ျပည္ပမွ မိမိေနရပ္သို႕ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာသူမ်ားအား ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္(ခ)ရပ္ကြက္၊ အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္း သက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္တန္းေက်ာင္းတို႕တြင္ Community Based Facility Quarantine (၂၁)ရက္ထားရိွ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ ညြန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ ဓါတ္ခြဲစစ္ေဆးလ်က္ရိွပါသည္။

donation to sagaing01

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း ၊ MsMe လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႕တြင္ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ရန္အတြက္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အကူအညီေတာင္းခံလာပါသည္။

wedmytcln01

ျမန္မာယန္စီမွ ထိပ္တန္းစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားျဖစ္ေသာ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ Mr.Wang Zhentang ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ Mr.Sheng Ruguo၊ ဒုတိယတာ၀န္ခံမန္ေနဂ်ာႏွင့္ အိုင္တီဒါရိုက္တာျဖစ္ေသာ Mr.Du Suzhong၊ ဒုတိယတာ၀န္ခံမန္ေနဂ်ာႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ဒါရိုက္တာ Mr.Liu Jingzhi၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ဒါရိုက္တာႏွင့္ Operation မန္ေနဂ်ာျဖစ္ေသာ Mr.Wallis ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဌာနတို႕မွ ပူးေပါင္းဦးစီးကာ ဇြန္လ ၅ရက္ေန႕ ေန႕လည္၂နာရီခြဲတြင္ S & K ဧရိယာအတြင္းတြင္ ငါးမ်ိဴးရင္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံကိန္း၁ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားကို မန္ေနဂ်ာမ်ားမွ ငါးေပါက္ေလးမ်ားကို ေရစီးဆင္းရာေရေျမာင္းထဲသို႕ လြတ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အခမ္းအနားကို ၿပီးစီးေစခဲ့ပါသည္။

wed 01

ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ကို ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည္။ ၎သည္ကုလသမဂၢ၏ ကမၻာပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအသိပညာႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကိုျမႇင့္တင္ေပးသည့္ေန႔ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ပတ္၀န္းက်င္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈအတြက္ ကမၻာ့အႀကီးဆုံးစင္ျမင့္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီးႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာမွ က်င္းပေလ့ရိွၾကပါသည္။

labor 01

ေမလ ၁၃ရက္ေန႕ ျမန္မာယန္စီတြင္ အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ စက္ရံုစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာနမွ အရာရိွမ်ားႏွင့္ ျမန္မာယန္စီမွ အရာရိွ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးအုန္းလြင္ျမင့္၊ ဦးသန္းႏိုင္စိုး၊ ဦးသိန္းစိုး၊ ဦးလြင္မ်ိဳးေအာင္၊ ဦးေက်ာ္ေ၀ႏွင့္ operation မန္ေနဂ်ာ Mr.Wallis တို႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ ဆားလင္းႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာသိန္းႏိုင္ ႏွင့္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဆန္းျမင့္တို႕လဲ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.