ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

sport festival 01

 (၇၂)ႀကိမ္ေျမာက္ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးေန႔ကို ႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီသည္ မိုင္း၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲႏွင့္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ၂၀၂၀ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ မိုင္းၿမိဳ႕အားကစားကြင္းတြင္ က်င္းပေပးခဲ႔ပါသည္။

football team 01

ေဘာလံုးအားကစားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕အတြက္က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရိွေစသည္။ ထိုအားကစားသည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ အားကစားသမားမ်ား၏ ျမန္ႏႈန္း၊ သြက္လက္မႈ ႏွင့္အားအင္မ်ားကို ျဖည့္တင္းေပးရုံသာမက ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ခံႏိုင္ရည္ကိုလဲ တိုးတက္ေစသည္။

safety induction video01

က်န္းမာေရးႏွင့္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးဗီဒီယိုမ်ားကိုကုမၸဏီမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ဧည့္သည္မ်ားအားကုမၸဏီသို႔မ ၀င္မီအႏၲရာယ္မ်ားကိုသိရွိရန္ႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိပါကလိုအပ္ေသာႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အသုံးျပဳသည္။ အဖြဲ႕အစည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ သူတို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအားလုံးကို လုပ္ငန္းခြင္အခန္းက႑တြင္စတင္မလုပ္ကိုင္မီ ျပည့္စံုေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ ဗီဒီယိုကိုဖန္တီးၾကသည္။

sport activities 01

ျမန္မာယန္စီေၾကးနီကုမၸဏီလီမီတက္သည္ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ တစိုက္မတ္မတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ေအာက္ပါအားကစားလႈပ္ရွားမႈအသင္းႀကီး ၃ ရပ္ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။ ယင္းတိုမွာ

(က) ျမန္မာယန္စီ မာရသြန္ကလပ္ ( MMC)

(ခ) ျမန္မာယန္စီ ေဘာ္လီေဘာကလပ္ (MVC) ႏွင့္

(ဂ) ျမန္မာယန္စီ ေဘာလုံးကလပ္ ( MFC) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

htoke see toe walathon01

ျမန္မာယန္စီေၾကးနီကုမၸဏီီလိမိတက္တြင္ (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ကို ႀကိဳဆိုေသာ အားျဖင့္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားကို က်င္းပေရးဦးစီးေကာ္မတီမွႀကီးမွဴးလ်က္ အမ်ိဳးသမီးထုပ္ဆီးတိုး ၿပိဳင္ပြဲကို ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၇ရက္ (စေနေန႔) ညေန ၄ နာရီတြင္ စတင္က်င္းပေပးခဲ႕ရာ မိုင္း၀န္ထမ္းမ်ား၊၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ားႏွင္႕ တေပ်ာ္တပါးပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ႕ၾကပါသည္။

national vaccination project 03ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ ကေလးအမ်ားစုသည္ ယခင္ကထက္ ပိုၿပီး ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၀က္သက္ႏွင့္ ဆံုဆို႔ ကဲ့သို႔ေသာ ကာကြယ္ေဆး ထိုးျပီးကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားမွဳမွာ သိသိသာသာ ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။   

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.