ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

pakhangyi 01ႏွစ္စဉ္ က်င္းပေလ့ရွိခဲ့ေသာ ကုမၸဏီတြင္း အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ ၿပိဳင္ပြဲကို လာမည့္ လအနည္းငယ္အတြင္းတြင္ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

csr csd office extension 03ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၉ တြင္ CSD ရံုး ပိုမိုဖြံ႔ျဖိဳးေစရန္ ရည္ရြယ္၍ PR ဌာနသည္ MYTCL ရွိ Engineering Services ဌာန ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ စင္တာကို စတင္ခဲ့ပါသည္။

PR & CSD ဌာန၏ေအာင္ျမင္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားေၾကာင့္ ရံုးခန္းတိုးခ်ဲ႕ရန္လိုအပ္ခဲ့ျပီး ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အခန္းမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိခဲ့ပါသည္။

ထိုတိုးခ်ဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ကို MYTCL ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္ရြယ္၍ Operations Management မွ ပ့ံပိုးေပးထားပါသည္။ စပယ္ေတာင္ ေၾကးစင္ေတာင္ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အေသးစိတ္ရွင္းျပခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုလာမႈအေပၚတြင္ အာရံုစိုက္ႏိုင္ရန္ သီးသန္႔သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဧရိယာကို စတင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဧရိယာတြင္ ေျမပံုမ်ား၊ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ဓာတ္ပံုမ်ား ႏွင့္ သတၱဳတြင္းဝန္ၾကီးဌာနသို႔ ေနာက္ ၁၅ႏွစ္ အတြင္း (သို႔မဟုတ္) ထိုကဲ့သို႔ေသာ သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္ ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းအထိ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းျပသသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
 
csr csd office extension 02
csr csd office extension 01

kahtain ceremony 1ျမန္မာယန္စီ ကုမၸဏီ၏ ၃၀ ႀကိမ္ေျမာက္ ဘုံကထိန္အလွဴပြဲေတာ္ကို မိုင္းၿမိဳ႕၊ နဝရတ္ ခန္းမတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွဏ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၂)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

latpadaung ceremony 1လက္ပေတာင္း ေတာင္ၾကားေစတီ ေတာ္ျမတ္ၾကီး၏ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္ ႏွင္႔ဆြမ္းဆန္စိမ္း ေလာင္းလွဴေတာ္ အလွဴေတာ္မဂၤလာ ကို စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ယင္းမာပင္ခရိုင္၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာ္ရြာ ေက်းရြာ အနီးတြင္ ေအာက္တိုဘာလ (၉) ရက္ေန႔ ၂၀၁၉ တြင္ က်င္းပခဲ႔သည္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၈) ရက္ေန႕တြင္ အဖြဲ႕စည္းႏွင္႔ ေဒသခံ မ်ားသည္ လက္ပေတာင္းေတာင္ ေတာင္ၾကားေစတီေတာ္ၾကီးတြင္ ျမတ္စြာဘုရားအားရည္မွန္းၿပီး ဆီမီတစ္ေထာင္ကပ္လွဴ ပူေဇာ္ပြဲ ကိုက်င္းပ ခဲ႕သည္။

kangoneschooltalk 1၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာယန္စီ PR & CSD ဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ QHSE ဌာနရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ႏွင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ က်န္းမာ ေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား၊ ေက်းရြာပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအရာမ်ား အစရွိသည့္ ေခါင္းစဉ္မ်ားျဖင့္ ကံကုန္းေက်းရြာရွိ ကေလးမ်ားအတြက္ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ ကို က်င္ပေပးခဲ့သည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.