ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

gondaw7

ယမားေခ်ာင္း ကမ္းပါး ေပၚတြင္ တည္ရွိေသာ ဂုဏ္ေတာေက်းရြာ သည္ ခ်င္းတြင္ျမစ္ႏွင့္ ယမားေခ်ာင္းတို႔၏ ေရလၽွံကြင္းတြင္ ရွိ၍ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ ဧရိယာထဲ တြင္လည္း တိုက္ရိုက္ပါဝင္ေနသည္။

redcross1

ျမန္မာယန္စီေကာ့ပါးလီမိတက္၏ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ"ယခင္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားအေပၚ နမူနာယူ၍ မိမိတို႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေဘး အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ထားရမည္" ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ေရွးဦးသူနာျပဳသင္တန္းအပတ္စဥ္ (၁၄)အားယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္အတူ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
သင္တန္းကာလ (၁၇) ရက္ေန႔မွ (၂၁)ရက္ေန႔အတြင္းဌာနအသီးသီးမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ လုပ္သားအင္အားစုစုေပါင္းသင္တန္းသား (၆၁)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ မိမိတို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားအားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္တာဝန္ရွိမႈႏွင့္အတူသင္တန္းသား (၆၁)ဦး ႏွင့္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္းသင္တန္းပို႔ခ်သူမ်ားအားအသိအမွတ္ျပဳလာကာ ၄င္းတို႔၏ တက္ေျမာက္မႈအေပၚ လက္ခံ လာၾကၿပီး၊ MYTCL အဖြဲ႔အစည္းကိုလည္းတန္ဖိုးထားလာၾကမည္ျဖစ္သည္။

 

watersample1၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ ေန႔ ထုတ္ Daily Eleven သတင္းစာတြင္ ျမန္မာယန္စီ ကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စံပယ္ေတာင္ ေၾကးစင္ေတာင္ စီမံကိန္း၏ ေရအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး မမွန္ကန္သည့္ သတင္းတစ္ရပ္ကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

minekahtein2မုိင္းၿမဳိ႕မိသားစုကထိန္ ၿမန္မာယန္စီႏွင့္ မုိင္းၿမဳိ႕ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မိသားစုမ်ားႏွင့္အတူ( ၂၆) ႏွစ္ေၿမာက္ မိသားစု မဟာ ဘုံကထိန္ လွဴဒါန္းၿခင္းအခမ္းအနားကုိ အ.ထ.က ေၾကးနီတြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၁၊၂ဝ၁၅ ေန႕တြင္ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။

myettarmon1ေမတၱာမြန္ လူမႈေရး ကူညီေရး အသင္းကုိ (၂ဝ၁၄ ) ခုႏွစ္ ေမလတြင္ နာယက ဦးသိန္းထြန္း ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေဇာ္လင္းတုိ႕မွ ဦးေဆာင္၍ အသင္းသားလူငယ္ ၅ဝ ေက်ာ္ခန္႕ၿဖင့္ ေကာ္မတီဖြဲ႕၍ စတင္ တည္ေထာင္ ခဲ့ပါသည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.