ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

mmd banenwechaung 1
၂၀၁၉ ေမလ (၄) ရက္ေန႕ တြင္ ျမန္မာယန္စီ အခမဲ႕က်န္းမာေရးေဆးကုသမႈ႕ အဖြဲ႕မွ ဘိန္းႏြယ္ေခ်ာင္ေက်းရြာသို႕ သြားေရာက္၍ ပံုမွန္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးခဲ႕ၿပီး MYTCL MMT Field Assistant, ေဒၚလင္းလင္းစိန္းမွ ေက်းရြာ ႏွင္႕အတူ နီးကပ္စြာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႕သည္။

yangtsestar2019 1၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ MYTCL ၏ ဥကၠဌ Mr. Zhang Yupeng သည္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ယန္စီၾကယ္ပြင္႕ဆုခ်ီးျမွင္႕ျခင္း အစီအစဥ္ ကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႕သည္။ ယန္စီၾကယ္ပြင္႕ ဆု၏ အဓိပၸါယ္မွာ အေကာင္းတစ္ကာအေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးျမွင္႕သည္ ဆုဟု ဆိုလိုသည္။

mytclthingyan 2019 1တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ျမန္မာတို႕၏ ၁၂ လရာသီပြဲေတာ္မ်ားအနက္ သၾကၤန္ေရသဘင္ပြဲေတာ္သည္ အႀကီးမားဆံုး ႏွင္႕ လူတိုင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အရာမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ား သယ္ေဆာင္လာသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။

ohs training 1လုပ္ငန္းခြင္ ေဘး အႏၱရယ္္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး စီမံခန္႕ခြဲမွူ စနစ္ ဆိုသည္မွာ ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္၊ အကဲျဖတ္ရန္၊ က်ေရာက္လာမည္႕ေဘး အႏၱရာယ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႏွင္႕ အေရးေပၚတုန္႕ျပန္ရန္ စသည္ျဖင္႕ စနစ္က်သည္႕ အစီစဥ္ျဖစ္သည္။ ယခင္ျဗိတိလ်ွတို႕၏ စနစ္ျဖစ္သည္႕ OHSAS 18001 သည္ ျမန္မာယန္စီမွလက္ေတြ႕အသံုးျပဳလွ်က္ရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္ ေဘး အႏၱရယ္္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္ ISO 45001 အသစ္သို႕ ၂၀၁၉ ေမလတြင္ ျမန္မာယန္စီမွ ေျပာင္းလဲ မည္ျဖစ္သည္။

health talk rabies minetown 1ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕၏သနား ၾကင္နာမႈ အရ ေလလြင္႕ေခြးမ်ားအတြက္ အစားမ်ားခ်န္ထားျခင္းေၾကာင္႔ ျမန္မာယန္စီ စံပယ္ေတာင္ ႏွင္႕ ေၾကးစင္ေတာင္ မုိင္း ဆိုက္တြင္ ေလလြင္႕ေခြးေပါမ်ားအဆက္မျပတ္တိုးပြားလာကာ အႏၱရာယ္ၾကံဳလ်က္ရွိသည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.