ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

elephantiasis campaign 2ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံ (၁၀)ႏိုင္ငံတြင္ (၇ )ႏိုင္ငံေျမာက္ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္ေျခေတာက္အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေသာ ခရိုင္ ၄၅ ခုရွိသည္။ထိုလူနာမ်ားကို ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္ ေဆးထုိးျခင္းႏွင္႕ ေဆးေပးေဝျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိပါသည္။

rescue taining batch1 3ျမန္မာယန္စီ၏ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁) သင္တန္းအခမ္းအနားကို မိုင္းၿမိဳ႕နဝရတ္ခန္းမ၌ ၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီလတြင္ က်င္းပခဲ႔သည္။

healthtalk rabies 1ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕၏သနား ၾကင္နာမႈ အရ ေလလြင္႕ေခြးမ်ားအတြက္ အစားမ်ားခ်န္ထားျခင္းေၾကာင္႔ ျမန္မာယန္စီ စံပယ္ေတာင္ ႏွင္႕ ေၾကးစင္ေတာင္ မုိင္း ဆိုက္တြင္ ေလလြင္႕ေခြးေပါမ်ားအဆက္မျပတ္တိုးပြားလာကာ အႏၱရာယ္ၾကံဳလ်က္ရွိသည္။

banenwechaung school talk 1သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ႏွင္႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာ ဗဟုသုတ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား၊ ေက်းရြာပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာအရာမ်ား အစရွိသည္႔ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင္႔ ျမန္မာယန္စီ PR & CSD ဌာန ႏွင္႔ QHSE ဌာနရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ဘိန္းႏြယ္ေခ်ာင္ေက်းရြာတြင္ရွိေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ ကို ၂၀၁၈၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၁) ရက္ေန႔တြင္ က်င္ပေပးခဲ႔သည္။

ndependenceday 2019 1ဇန္နဝါရီ (၄) ရက္ေန႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးေန႕ျဖစ္ျပီး အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္အျဖစ္ ႏွစ္စဥ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ထိုေန႕တြင္ ရိုးရာပြဲေတာ္မ်ားႏွင္႕ အားကစားပြဲမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံအျပားတြင္က်င္းပၾကသည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.