ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

culvertbox construction 1ျမန္မာယန္စီ သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ ယခင္တည္ရွိေသာ ဧရိယာအတြင္း ေရႏုတ္ေျမာင္း ႏုန္းဆယ္ရန္ ႏွင္႔ ေရေကာင္းစြာစီဆင္းရန္ ေရေျမာင္းခ်ဲ႕ျခင္း အတြက္ သေဘာတူညီမႈမ်ားရယူခဲ႔သည္။

2 resize basic fireေနာက္ထပ္ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံ စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ႏွင္႔ မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြား မႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္, ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ မွ ႏွစ္စဉ္ႏွစ္တိုင္း ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ မီးသတ္ သင္တန္း (ေလ့က်င့္ေရး) ျပဳလုပ္ေပးသည္။

yangysestar 1၂၀၁၇-၂၀၁၈ အတြက္ ထူးခြ်န္သည္႔ ဝန္ထမ္းမ်ား ဆုခ်ီးျမွင္႔သည္ အခမ္းအနားကို ျမန္မာယန္စီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးေရွ႕၊ ေမလ ၅ရက္ေန႔ နံနက္ (၇) နာရီတြင္ က်င္းပခဲ႔သည္။

ywatharexpansion 1တစ္နာရီလွ်င္ကုဗမီတာ ၈၀၀-၁၅၀၀ ျဖင္႕ စံပယ္ေတာင္ က်င္းမွ ေျမာက္ယမားေခ်ာင္းသို႕ ထုတ္လႊတ္လွ်က္ရွိသည္႕ေရမ်ားသည္ ကံကုန္းေျမေအာက္ေရ မွ စီဆင္းလာသည္႕ သန္႕ရွင္းေသာေရမ်ားျဖစ္သည္။ေရေျမာင္းကို ယာယီ ေရေျမာင္း ဒီဇိုင္း ျဖင္႕သာလ်ွင္ တည္ေဆာက္ခဲ႕ၿပီး ထိုအခ်ိန္က ပတ္ဝန္းက်င္ ေျမမ်ားသည္ ျမန္မာယန္စီ ငွားရန္းထားသည္႕ နယ္ေျမအတြင္းသာျဖစ္သည္။

thingyan 2
သၾကၤန္ပြဲေတာ္သည္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး ေရသဘင္ပြဲေတာ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎ပြဲေတာ္သည္ (၄) ရက္ (သို႔မဟုတ္) (၅) ရက္ၾကာပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ ဧပရယ္လလယ္တြင္ က်ေရာက္ေလ႔ရွိပါသည္။
 

2 thaetawgyiသဲေတာႀကီး ေက်းရြာ၏ ထပ္မံေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ လႈိက္လွဲစြာၾကဳိဆုိၿပီး ၂ဝ၁၇-၁၈ လူမႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ အထူးအာရုံစုိက္ကာ ခ်မွတ္ခြင့္ၿပဳထားေသာ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဝဝဝဝဝ)ၿဖင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.