ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

vitamin a 01ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အင္အားျဖစ္ေစေသာ ဗီတာမင္-A ေဆးလုံးမ်ားတိုက္ေကြၽးရန္ရည္ရြယ္လ်က္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

drugabuse 01

၂၀၂၀ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ရက္ေန႕တြင္စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိဓာတုပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး အလြဲသုံးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီသည္ ျမန္မာယန္စီ ကုမၸဏီသို႕ ရုတ္တရတ္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။

meaa 01

MEAA 2019 သည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္လိုအပ္ခ်က္မွ အစျပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ပထမဆုံးေသာ ႏိုင္ငံတကာညီလာခံျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္သဘာဝသယံဇာတေပါႂကြယ္ဝမႈ၊ စြမ္းအင္ျမင့္မားေသာစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရွိေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဤညီလာခံသည္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာပတ္ ၀ န္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပသနာမ်ားႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုေဆြးေႏြးမည့္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လမ္းစဉ္တစ္ခုေပးရန္ရည္ရြယ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိရန္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုကတိျပဳရန္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုအကဲျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္စြမ္းရည္မ်ားကိုျမႇင့္တင္ရန္လိုအပ္သည္။

elderly aged 01

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင္႔ ဘိုး/ဘြားမ်ားအား ပူေဇာ္ကန္ေတာ႔ပြဲႏွင္႔ တကၠသိုလ္/တကၠသိုလ္၀င္ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအား ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား ကို ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ ႏွင္႔ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ တို႕မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၆) ရက္ေန႕တြင္ ခမ္းနားစြာ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။

volleyball sepak takraw 01

ေဘာ္လီေဘာ အားကစားသည္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ အားကစားျဖစ္ၿပီး တစ္ဘက္လွ်င္ ကစားသမား၆ေယာက္စီျဖင့္ ကစားရေသာ အားကစားျဖစ္သည္။ အသင္းတစ္ခုစီသည္ ေဘာလုံးက ို ျပန္လွည့္ရန္ႀကိဳးစားမႈသုံးခုရွိသည္။ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းသည္ ေဘာလီေဘာ ကစားနည္းႏွင့္ ဆင္တူေသာ္လဲ လက္မသံုးဘဲ ျခင္းလံုးကို ေျခေထာက္ျဖင့္ ခတ္ရေသာ ကစားနည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာယန္စီသည္ က်န္းမာေရးပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ႏွင္႔ ၀န္ထမ္းမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္စြာရွိရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး က်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္။

sport festival 01

 (၇၂)ႀကိမ္ေျမာက္ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးေန႔ကို ႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီသည္ မိုင္း၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲႏွင့္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ၂၀၂၀ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ မိုင္းၿမိဳ႕အားကစားကြင္းတြင္ က်င္းပေပးခဲ႔ပါသည္။

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.