ေက်ာက္ျဖဴတိုင္ေက်းရြာမွ မီးရရွိေရး စီမံခ်က္

electricityproject

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ဆားလင္းၾကီး ၿမိဳ႔နယ္ ေက်ာက္ျဖဴတိုင္ေက်းရြာရွိ ရြာသူ ရြာသား မ်ားသည္ ယခင္ကာလ မ်ားကဲ့သို႔ အလင္းမဲ့ေန႔ရက္မ်ား ကို ျမန္မာ-၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီ၏ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးစီမံခ်က္ ေက်းဇူးျဖင့္ေက်ာ္ျဖတ္ ႏိုင္ခဲ့ျပီး ေက်ာက္ျဖဴတိုင္ေက်းရြာကို လွ်ပ္စစ္မီးလွဴဒါန္းပြဲကုိ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါျပီ။
ကုမၸဏီမွလႈဒါန္းေသာက်ပ္သိန္း(၄၀)သိန္းကုန္က်ေသာစာၾကည့္တိုက္ႏွင့္က်ပ္သိန္း (၅၂၂)သိန္းကုန္က်ေသာလွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးတုိ႔အတြက္ ဖြင္႔ပြဲကို ၃.၁၂.၁၃ ေန႔ရက္တြင္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျပီး ေက်းရြာလူထု (၁၀၀၀)ေက်ာ္ကို အက်ဳိးခံစားႏိုင္ေစခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။

လက္ပေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးလွထြန္းသည္ ျမန္မာ-၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီ ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဳး မစၥတာဂန္းရီသည္ လည္း ႏွင့္အတူေက်းရြာလူူထုပါ၀င္လွ်က္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဖြင္႔လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။

အသက္(၄၀)ေက်ာ္အရြယ္ ေက်ာက္ျဖဴတိုင္မွ အမ်ဳိးသမီးၾကီးတစ္ဦးက " ကၽြန္မ ဘယ္လို ေျပာရမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ပါဘူး။ ဒီစီမံကိန္းေၾကာင့္ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရပါတယ္........ဒီေက်ာင္းအေဆာက္အဦးႏွင့္ စာၾကည့္ တိုက္လွဴဒါန္းသည့္အတြက္ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးေကာင္းမြန္လာ မွာကေတာ့ အမွန္ပါပဲ".
ေက်ာက္ျဖဴတ္ုိင္ေက်းရြာဖြ႔ံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာ-၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီ၏ (CSD) ပတ္၀န္းက်င္ေဒသ ဖြ႔ံျဖိဳးေရး စီမံခ်က္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္။ႏို၀င္ဘာလေနာက္ဆံုးအထိ ျမန္မာ-၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီ၏ (CSD)လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းျပင္ျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းျခင္း၊ ေသာက္သံုးေရ ရရွိေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ၊ ေက်းရြာမ်ား လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဆးရံုေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေပးျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသ(၃၃)ရြာအား ေန႔စဥ္အခမဲ့ ေဆး၀ါးကုသေပးျခင္းတို႔ အတြက္က်ပ္ေငြသန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ သံုးစြဲခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ-၀မ္ေပါင္ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ မစၥတာဂန္းရီမွလည္း "ျမန္မာ-၀မ္ေပါင္အေနနဲ့ လူထုကိုအဓိကထား ဂရုစိုက္ပါမယ္..... ဒီစီမံကိ္န္းၾကီးဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္လာသလို ပတ္၀န္းက်င္ေဒသခံ လူထုဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္လာေအာင္လုပ္ေပးသြားမွာျဖစ္ ပါတယ္...... ေဒသခံလူထုနဲ့အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု" ေျပာၾကား သြားခဲ့ပါသည္။"

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.