(၆၇)ႏွစ္ေၿမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႕

67th-indenpendent-day01

(၆၇)ႏွစ္ေၿမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႕ကုိ ဂုဏ္ၿပဳသည္႕အေနၿဖင္႕ ၿမန္မာယန္စီႏွင္႕ ၿမန္မာ၀မ္ေပါင္မွ အထိမ္းအမွတ္အားကစားပြဲမ်ား ႏွစ္စဥ္က်င္းပေပးခဲ႔ပါသည္။ယခုွႏွစ္တြင္လည္း အစဥ္အလာမပ်က္ က်င္းပရန္အတြက္ ၁၃.၁၂.၂၀၁၄ တြင္ အခမ္းအနားဖြင္႕ပြဲကုိ ေအာင္ၿမင္စြာက်င္းပႏုိင္ခဲ႔ပါသည္။ဖြင္႕ပြဲတြင္ ၿမန္မာယန္စီမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ မစၥတာ Gong Quigguo မွ အမွာစကားေၿပာၾကားခဲ႕ပါသည္။ အခမ္းအနားဖြင္႕ပြဲအၿပီးတြင္ ၿမန္မာယန္စီ ႏွင္႕ ၿမန္မာ၀မ္ေပါင္တုိ႕မွ ခ်စ္ၾကည္ေရးေဘာလုံးကစားခဲ႕ၾကပါသည္။ အထိမ္းအမွတ္ကစားပြဲမ်ားကုိ ဆက္လက္က်င္းပလွ်က္ရွိပါသည္။အားကားစားနည္းမ်ားမွာ ေဘာလုံး၊ေဘာ္လီေဘာ၊ပုိက္ေက်ာ္ၿခင္း၊ၾကက္ေတာင္၊ေၿပးခုန္ပစ္၊ေဂါက္ရုိက္ကစားၿခင္းမ်ား စသည္ၿဖင္႕ မ်ဳိးစုံပါ၀င္ပါသည္။လာမည္႕ ၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီ(၄)ရက္ေန႕တြင္ ပိတ္ပြဲ ႏွင္႕ အထိမ္းအမွတ္ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား ကုိ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။

67th-indenpendent-day02

67th-indenpendent-day03
67th-indenpendent-day04

 

67th-indenpendent-day05

67th-indenpendent-day06
67th-indenpendent-day07

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.