ဂုဏ္ေတာေက်းရြာသို႔ကူညီျခင္း

gondaw7

ယမားေခ်ာင္း ကမ္းပါး ေပၚတြင္ တည္ရွိေသာ ဂုဏ္ေတာေက်းရြာ သည္ ခ်င္းတြင္ျမစ္ႏွင့္ ယမားေခ်ာင္းတို႔၏ ေရလၽွံကြင္းတြင္ ရွိ၍ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ ဧရိယာထဲ တြင္လည္း တိုက္ရိုက္ပါဝင္ေနသည္။

ၾသဂုတ္လ(၃)ရက္ေန႔တြင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ MYTCL စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ သဲအိတ္ႏွင့္ ေျမအိတ္မ်ား စီတန္းျခင္းျဖင့္ ေရႀကီးမႈအား တားဆီး ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့သည္။
ဂုဏ္ေတာေက်းရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၂၁ဝ)ရွိၿပီး စုစုေပါင္း ေဒသခံဦးေရမွာ (၁၂ဝဝ)ေယာက္ျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္လ (၄)ရက္ေန႔မွ (၆)ရက္ေန႔အထိ MYTCL သည္ သဲအိတ္၊ ေျမအိတ္ မ်ားကို ေျမသယ္ ကားတစ္စီးၿပီး တစ္စီးေက်းရြာသို႔ေပး ပို႔ကာ ေရႀကီးမႈအား တားဆီးကာကြယ္ခဲ့ပါသည္။
MYTCL၏ ေနာက္ထပ္ ေျမသယ္ကား အစီးႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ျဖင့္ ေျမအိတ္၊ သဲအိတ္ လိုအပ္ေနေသာ အျခားေက်းရြာသို႔ ေပးပို႔ကူညီမႈကို လည္း ေက်းရြာသူ ရြာသားမ်ားက မ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္ခဲ့ၾကသည္။
 

gondaw1

gondaw2
gondaw3
gondaw4
gondaw5
gondaw9
gondaw6
gondaw8

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.