ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ား၏ ကထိန္အလွဴ

minekahtein2

မုိင္းၿမဳိ႕မိသားစုကထိန္ ၿမန္မာယန္စီႏွင့္ မုိင္းၿမဳိ႕ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မိသားစုမ်ားႏွင့္အတူ( ၂၆) ႏွစ္ေၿမာက္ မိသားစု မဟာ ဘုံကထိန္ လွဴဒါန္းၿခင္းအခမ္းအနားကုိ အ.ထ.က ေၾကးနီတြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၁၊၂ဝ၁၅ ေန႕တြင္ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။

ဤပြဲေတာ္ကုိ တန္ေဆာင္မုန္းလ ကထိန္သကၤန္းကပ္လွဴၿခင္းဟု ေခၚၿပီး မုိင္းၿမဳိ႕အတြင္း ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေလ့ရွိ၍ ၿမန္မာ ယန္စီ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၿမဳိ႕တြင္ေနထုိင္သူမ်ားစုေပါင္းကာ က်င္းပၾကပါသည္။ ကထိန္ပြဲဟု အသိမ်ားေသာေသာထုိပြဲ သည္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားသုိ႕ စုေပါင္းကထိန္လွဴဒါန္းဆက္ကပ္ၿခင္း၊ စားေသာက္ဖြယ္ေဘာဇဥ္ႏွင့္ လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၿခင္းတုိ႕ ၿဖစ္ပါသည္။ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကုိ လမ္းတစ္လမ္းၿပီး တစ္လမ္းလုိက္လံစုေဆာင္းၾကၿပီး ေရြ႕လ်ားႏုိင္ ေသာ စင္မ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲ၍ "ပေဒသာပင္" ဟု ေခၚၾကပါသည္။ (ကမာၻဦးအစေန႕ရက္မ်ားတြင္ မည္သူမဆုိဆႏၵၿပဳ၍ ဆႏၵၿပဳသည့္အတုိင္းရရွိသည္ အပင္ကုိ ကုိယ္စားၿပဳ၍ ေခၚၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။) ထုိပေဒသာပင္မ်ားကုိ စနစ္တက်စီတန္း၍ လွဴဒါန္းရန္အတြက္ မုိင္းၿမဳိ႕ကေရြးခ်ယ္ေထားေသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားသုိ႕ ပုိ႕ေဆာင္ၾကပါသည္။ ဤအခ်ိန္လွဴဒါန္းေသာ သကၤန္းကုိ ကထိန္သကၤန္းဟု ေခၚပါသည္။ ယခု ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္အခမ္းအနားတြင္ မုိင္းၿမဳိ႕မိသားစုမွ လွဴဒါန္းခဲ့သည့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားမွာ-
၁။ ဇမၺဳဝတီဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊ေအးကုန္းေက်းရြာ
၂။ ရြာသာေက်းရြာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း
၃။ ေရႊပန္းခုိင္ေက်းရြာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား ၿဖစ္ပါသည္။
ၿမန္မာယန္စီဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕တုိ႕မွ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ ပြဲေတာ္စုစုေပါင္းေငြပမာဏမွာ ၉၃ သိန္း ၿဖစ္ပါသည္။ ( ၉၃ဝဝဝဝဝ က်ပ္ သုိ႕ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၆၅ ခန္႕ လွဴဒါန္းခဲ႕ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
 

 

minekahtein

minekahtein1

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.