မဟာစမၸာရုံသို႔ ကြန္ပ်ဴတာလွဴဒါန္းျခင္း

kangon-computertraining1

မဟာစမၸာရုံေက်ာင္းတုိက္ ပဓာနနာယက ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲေဝပုလႅ သာသနာၿပဳ ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္ႏွင့္ အရွင္ရာဇိႏၵ စာေရးဆရာ (ေမာင္မင္းစုိး) ေရႊနံသာ၊ အရွင္ေကသရ၊ အရွင္ေသာပါလကၤာရ၊ အရွင္ဝိလာသ စေသာဆရာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္၍ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ စာခ်ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ ပါဝင္ပံ့ပုိး ကူညီမႈၿဖင့္ ၁၃၆၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ(၄ဝဝ)ေက်ာ္တုိ႕အား ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ေႏြရာသီ ယဥ္ေက်းလိမၼာ ဗုဒၶဘာသာသင္တန္းၾကီးအား လည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္ဘာသာသင္တန္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းတုိ႕အားလည္းေကာင္း (၂)တန္းေၿဖၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ စ၍ စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူ မဆုိ အုပ္ထိန္းသူကုိယ္တုိင္လာေရာက္အပ္ႏွံ၍ သင္ၾကားတက္ေရာက္ႏုိင္ၾကပါရန္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးေနပါသည္။

ယခုႏွစ္ ၁၃၇၇-ခုႏွစ္ (၂ဝ၁၆ခုႏွစ္)ဆုိလွ်င္ ယဥ္ေက်းလိမၼာ ဗုဒၶဘာသာသင္တန္းသည္ (၁ဝ)ၾကိမ္ ေၿမာက္ၿဖစ္မည္ၿဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္စာသင္တန္းႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမွာ (၅)ၾကိမ္ေၿမာက္ မည္ၿဖစ္ပါ သည္။ ႏွစ္စဥ္ ပထမအသုတ္အား (၂)တန္းေၿဖၿပီးမွ (၉)တန္းေၿဖၿပီးအထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား သင္ၾကားေပးၿပီး ဒုတိယအသုတ္အား (၁ဝ)တန္းေၿဖၿပီးမွ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား သင္ၾကားေပးပါသည္။ သင္တန္းနည္းၿပဆရာေတာ္မ်ားမွာ မဟာစမၸာရုံဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲေဝပုလႅ (သာသနဓဇဓမၼာစရိယ၊ ဝိနယဝိဒူ၊ အဂုၤတၱရနိကာယဝိဒူ၊ ဓမၼကထိက)ကံကုန္းရြာ၊ အရွင္ေကသရ မဟာစမၸာရုံေက်ာင္းတုိက္ ကံကုန္းရြာ၊ အရွင္ေသာပါကာလကၤာရ(ပရိယတၱိသာသနာလကၤာရသာမေဏေက်ာ္၊ ဂဏဝါစကသာမေဏေက်ာ္၊ သာသနဓဇဓမၼာစရိယ၊ ပရိယတၱိသာသနဟိတဓမၼာစရိယ၊ Diploma, B.A, M.A(Thesis) ITBMU ကမာၻ႕ဝိပႆနာဗိမာန္ေက်ာင္း၊ မရမ္းကုန္း၊ရန္ကုန္)၊ အရွင္ဝိလာသ စာခ်ကထိက (ဓမၼာစရိယ) ကမာၻ႕ဝိပႆနာဗိမာန္ေက်ာင္း၊မရမ္းကုန္း၊ ရန္ကုန္တုိ႕ၿဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းနည္းၿပဆရာမ်ားမွာ ေမာင္စုိးမင္းဦး B.A(Myanmar)၊ မစုိးၿမတ္မြန္ B.Sc(Pys;) M,Sc( Hons;)၊ မသန္းသန္းစုိး B.Sc(Pys;)၊ မေဟမာသင္း B.Sc(Phys;)၊ မသႏၲာဝင္း B.Sc(Bio-Chem) တုိ႕ၿဖစ္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းၿဖစ္ေၿမာက္ ေအာင္ၿမင္ေရးအတြက္ N-G Link Computer Center Sales, Services & Training မိသားစု ႏွင့္ (ITC Computer Center & Training) မိသားစုတုိ႕မွ ပါဝင္ကူညီၾကပါသည္။ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရၿခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားကုိ တန္ဖုိးရွိရွိ အက်ဳိးရွိရွိ ကုန္ဆုံးေစရန္၊ မိမိရပ္ရြာ၊ မိမိဘာသာ၊ မိမိသာသနာကုိ ယုံၾကည္ေလးစား၊တန္ဖုိးထားတတ္ေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္ ယဥ္ေက်းလိမၼာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ပုဂၢဳိလ္မ်ား ၿဖစ္လာေစရန္(မိရုိးဖလာဗုဒၶဘာသာဝင္မွသည္ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားၿဖစ္လာေစရန္)၊ ယေန႕ေခတ္ကမာၻသုံးဘာသာစကား(International Language) ၿဖစ္လာမည့္အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႕ၿပန္႕သိရွိနားလည္ေစ၍ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာမ်ား စနစ္တက်တတ္ေၿမာက္ေစရန္ ဤသင္တန္းၾကီးမွ စာေတြ႕လက္ေတြ႕ႏွစ္မ်ဳိးေပါင္းစပ္ကာၿပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည့္အတုိင္း က်င့္သုံးႏုိင္ၾက၍ အေရးပါအရာေရာက္ေသာ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ မ်ားၿဖစ္လာေစရန္ရည္ရြယ္၍ ဤသင္တန္းၾကီးကုိ ဖြင့္လွစ္ရၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ စာသင္ေဆာင္တဲ(၄)ေဆာင္၊ ကြန္ပ်ဴတာ(၁၅)လုံးဆံ့မွန္လုံခန္းႏွင့္ စာၾကည့္ေဆာင္တုိ႕ကုိ တည္ေဆာက္၍ ကြန္ပ်ဴတာ(၁၅)လုံးႏွင့္ သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိသည္။ ၿမန္မာယန္စီမွလည္း ကြန္ပ်ဴတာ(၁)စုံ လွဴဒါန္းေပးပါသည္။ ၄ တန္းေၿဖၿပီး ၉ တန္းေၿဖၿပီး ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ပထမဆင့္၊ ဒုတိယအဆင့္၊ တတိယအဆင့္၊ စတုတၳအဆင့္ႏွင့္ အဆင့္ၿမင့္တန္းဆုိၿပီး အဆင့္(၅)ဆင့္ခြဲ၍ စာေမးပြဲေအာင္ၿမင္ေသာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားထူးခၽြန္ေသာ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ဂုဏ္ၿပဳလက္မွတ္ႏွင့္ဆုမ်ားခ်ီးၿမွင့္၍ ၂ တန္း ၃ တန္းေၿဖေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ လြယ္အိတ္၊ထီး၊ဖိနပ္မ်ားစေသာ ေက်ာင္းသုံးပစၥည္းမ်ားကုိ ကံစမ္းမဲေဖာက္၍ လွဴဒါန္းၿခင္း ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားေအာင္ပြဲအၿဖစ္ "ယဥ္ေက်းမႈ ဂုဏ္ရည္ဓမၼသဘင္ ႏွင့္ လိမၼာယဥ္ေက်း လမ္းညႊန္ေပး"ေသာ စာေပေဟာေၿပာပြဲမ်ားကုိ အခြင့္အခါသင့္သလုိ က်င္းပ ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။.

 

kangon-computertraining2

kangon-computertraining3
kangon-computertraining4
 kangon-computertraining5
 kangon-computertraining7
 kangon-computertraining8
 kangon-computertrainign9

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.