ထေနာင္းကုန္းပရဟိတေက်ာင္း

htanaunggon orphan1

ထေနာင္းကုန္းပရဟိတေက်ာင္းဟု လူသိမ်ားသည့္ ပညာပေဒသာလူငယ္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ပရဟိတေက်ာင္းသည္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး၊ ယင္းမာပင္ခရုိင္၊ ဆားလင္းၾကီးၿမဳိ႕နယ္၊ ေက်ာက္မ်က္အုပ္စု၊ ထေနာင္းကုန္းေက်းရြာ၊ ရတနာဘုံၿပန္ေက်ာင္းတုိက္အတြင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။

ပရဟိတေက်ာင္းကုိ ၁၉ဝ၆ တြင္ စတင္၍ ဆရာေတာ္ ဦးေကသရမွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၅မွ ၁၉၄ဝထိ ဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသ၊ ၁၉၄ဝမွ ၁၉၅၆ထိ ဆရာေတာ္ ဦးဇဝန၊ ၁၉၅၆ မွ ၁၉၉၇ ထိ ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵိယ၊ ၁၉၉၇ မွ ယေန႕အထိ ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒတုိ႕က အုပ္ခ်ဳပ္ထိန္းေက်ာင္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၂မွစ၍ အစုိးရအသိအမွတ္ၿပဳေဂဟာတစ္ခုၿဖစ္ခဲ့၍ ၎ႏွစ္၌ အလြတ္ပညာသင္မွတ္ပုံတင္ေက်ာင္း ၿဖစ္လာကာ ထုိမွတဆင့္ အစုိးရအလယ္တန္းေက်ာင္း ၿဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၄ မွ ၂ဝ၁၅ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ အလယ္တန္းေက်ာင္းမွတဆင့္ အစုိးရအထက္တန္းေက်ာင္းၿဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၆၂မွ စ၍ လူမႈဝန္ထမ္းဌာနမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဆန္အိတ္(၆ဝ)အိတ္ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္၌ ႏွစ္စဥ္ ေထာက္ပံ့ေငြ ၁၅၃၈၅ိ/- ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ကေလးဦးေရ က်ား(၉၃)ေယာက္ရွိပါသည္။ လူမ်ဳိးအားၿဖင့္ ဗမာ၊ ပအုိ႕ဝ္၊ နာဂတုိ႕ ပါဝင္ပါသည္။ မူၾကဳိ(၂)ေယာက္၊ သူငယ္တန္း(၄)ေယာက္၊ ပထမတန္း(၁၁)ေယာက္၊ ဒုတိယတန္း(၈)ေယာက္၊ တတိယတန္း(၁ဝ)ေယာက္၊ စတုတၳတန္း(၁၃)ေယာက္၊ ပဥၥမတန္း(၁ဝ)ေယာက္၊ ဆ႒မတန္း(၁၅)ေယာက္၊ သတၱမတန္း(၁၁)ေယာက္၊ အ႒မတန္း(၇)ေယာက္ႏွင့္ နဝမတန္း(၂)ေယာက္ရွိပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ ပညာသင္ႏွစ္အစပုိင္း၌ လူဦးေရအေၿပာင္းအလဲရွိပါသည္။ ပရဟိတေက်ာင္းကုိ လွဴဒါန္းလုိပါက နံနက္စာ(သုိ႕)ညေနစာ အာဟာရဒါန ဝက္သားႏွင့္ေကၽြးေမြးလုိပါက အလွဴေငြ (၇ဝဝဝဝိ/-) က်ပ္၊ ၾကက္သားႏွင့္ေကၽြးေမြးလုိပါက အလွဴေငြ (၉ဝဝဝဝိ/-)က်ပ္ ကုန္က်မည္ၿဖစ္ၿပီး ရာသက္ပန္ လွဴဒါန္းလုိပါက အလွဴေငြ သုံးသိန္း(၃ဝဝဝဝဝိ/-)က်ပ္ ကုန္က်ပါမည္။ ပရဟိတေက်ာင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၿမန္မာႏုိင္ငံအရပ္ေဒသအသီးသီးရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ၿခင္းမရွိၾကေသာ မိမဲ့၊ ဖမဲ့၊ မိဘမဲ့ႏွင့္ ခုိကုိးရာမဲ့တုိင္းရင္းသားကေလးငယ္မ်ား၏ လူမႈဘဝ အခက္အခဲမ်ားအား ကူညီကယ္တင္ၿပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ပ်ဳိးေထာင္ေပးေရးၿဖစ္ပါသည္။ ပညာပေဒသ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ပရဟိတေဂဟာ ၾကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမ်ားမွာ ဥကၠ႒ ဦးေကာဝိဒ၊ ဒုဥကၠ႒ ဦးၿမင့္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစုိးမုိးေက်ာ္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ၿမင့္၊ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေက်ာ္သန္း၊ ဦးၿမင့္ေစာ၊ ဦးသံလုံး၊ ဦးၿမင့္သူ၊ စာရင္းစစ္ ဦးေအာင္မင္း၊ တြဲဖက္စာရင္းစစ္ ဦးၾကင္ေအာင္ႏွင့္ ဘ႑ေရးမွဴး ဦးေကာဝိဒတုိ႕ၿဖစ္ပါသည္။ ပရဟိတေက်ာင္းသုိ႕ ဆက္သြယ္လုိပါက ဆရာေတာ္ဦးေကာဝိဒ၊ ရတနာဘုံၿပန္ေက်ာင္းတုိက္၊ ထေနာင္းကုန္းေက်းရြာ၊ ေက်ာက္မ်က္အုပ္စု၊ ဆားလင္းၾကီးၿမဳိ႕နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး၊ ဖုန္း - ဝ၉၄၇ဝ၅၃၁၈၁၊ ဦးေဖခင္ဦး၊ စိမ့္စမ္းေရ ပရဟိတကူညီေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕၊ "ဧကရာဇ္" ပန္းခ်ီ၊ အလွၿပဳၿပင္ေရးႏွင့္ ကုန္မ်ဳိးစုံေရာင္းဝယ္ေရး၊ ဆုိင္းတန္းလမ္း၊ ဘုရားၾကီးရပ္ကြက္၊ မုံရြာၿမဳိ႕ ၊ ဖုန္း - ဝ၉၄၉၂၅၆ဝ၃၅(အိမ္)၊ ဝ၉၂၅ဝ၂ဝ၅၂၆၅ တုိ႕ ၿဖစ္ပါသည္။
 
 

htanaunggon orphan2

htanaunggon orphan4
htanaunggon orphan3
htanaunggon orphan5
htanaunggon orphan6
htanaunggon orphan8
htanaunggon orphan7

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.