ရြာသာေက်းရြာ ေဟာေျပာပြဲ

ywatha health talk3

ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဌာနႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ ျမန္မာယန္စီအဖြဲ႔သည္ ရြာသာေက်းရြာမူလတန္းေက်ာင္းသို႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ တကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး အသိပညာေပးရန္အလို႔ငွာ ေဟာေျပာပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေဟာေျပာေရးအဖြဲ႔သည္ ျမန္မာယန္စီသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ျပႆနာမ်ားကို နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ မည္ကဲ့သို႔ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ စာေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ အပင္ေပါက္ငယ္ေလးမ်ားကိုလည္း ပရဟိတေဆာင္ရြက္မႈအေနျဖင့္ လွဴဒါန္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
 

ywatha health talk4

ywatha health talk5
ywatha health talk6
ywatha health talk7
ywatha health talk2
ywatha health talk1

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.