ျမန္မာယန္စီ မိသားစုကထိန္

katain 2016 4

ကထိန္ဆုိသည္မွာ တန္ေဆာင္မုန္းလတြင္က်င္းပ၍ ဗုဒၶဘာသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ကထိန္သကၤန္း ကပ္လွဴပူေဇာ္ေသာ ထူးၿခားသည့္လွဴဒါန္းမႈၿဖစ္သည္။
ကထိန္ပြဲအား ဝန္ထမ္းတုိင္းပါဝင္လွဴဒါန္းၾကၿပီး ၿမန္မာယန္စီမွာ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ကထိန္သကၤန္းမ်ား၊ အၿခားလွဴဒါန္းထားသမွ်ကုိ ကထိန္ပေဒသာပင္သီး၍ လွဴဒါန္းသူမ်ား ၾကည္ႏူးပီတိသဒၶါပြားမ်ားႏုိင္ရန္ ေၾကးနီမုိင္းအ.ထ.ကေက်ာင္း၌ ႏုိဝင္ဘာလ ၆ ရက္၂၀၁၆ေန႕တြင္ ျပသထားပါသည္။ ပေဒသာပင္မ်ားအားလုံးအား ကားမ်ားၿဖင့္သယ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားသုိ႕ ပုိ႕ေဆာင္ကာ မဲက်သည့္ေက်ာင္းမ်ားအား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း ၾကပါသည္။ ယခုႏွစ္ လွဴဒါန္းသည့္ စုစုေပါင္းမွာ (၁၀၃) သိန္းၿဖစ္ၿပီး လွဴဒါန္းရန္အတြက္ မဲက်သည့္ေက်ာင္းမွာ -
ေလညွင္းေတာင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ကံကုန္းေက်းရြာ
ေရဝန္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာ
ဘိန္းႏြယ္ေခ်ာင္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတုိ႕ၿဖစ္ပါသည္။
 
 
 
katain 2016 2
katain 2016 6
katain 2016 7
katain 2016 3
katain 2016 5
katain 2016 8

 

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.