စီပီအာ ေလ့လာသိရွိၿခင္း

cpr training 1

"က်န္းမာၿခင္းသည္ လာဘ္တစ္ပါး" က်န္းမာေရးေကာင္းျခင္းထက္ တန္ဖုိးထားစရာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ဘဝ၌ မရွိေခ်။

က်န္းမာေရးမေကာင္းပါက ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမရွိ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမရွိ၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းနတၳိ။ ၿမန္မာယန္စီသည္ အလုိအေလ်ာက္သက္ၿပန္ရႈရန္ လုပ္ရေသာ နည္းစဥ္ (စီပီအာ) ပညာေပးသင္တန္းတစ္ခုအား ဝုိင္အုိင္စီမွ ဆရာဝန္မ်ားၾကီးမွဴး၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးေဟာင္း၌ ငါးရက္တာ သင္တန္းတုိတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ပုိ႕ခ် သင္ၾကားေပး ခဲ့ပါသည္။ စီပီအာဆုိသည္မွာ အိပ္ေပ်ာ္သည္ႏွင့္ ဆင္တူၿပီး ဆူညံသံကုိ ၿပန္လည္တုန္႕ၿပန္မႈမရွိ ကုိယ္ခႏၶာရွိ ေနသာသူတစ္စုံတစ္ေယာက္အား ၿပန္လည္အသက္ရႈရန္ လုပ္ရေသာ အဆင့္မ်ားပါေသာ နည္းစဥ္ တစ္ခုၿဖစ္သည္။ လုံးဝတုန္႕ၿပန္မႈမရွိ၊ လုံးဝအသက္ရႈမႈမရွိ ၊ႏွလုံးခုန္ရပ္သြားသူမ်ားသည္ စီပီအာလုပ္ရပါမည္။ ႏွလုံးၿပန္လည္ အလုပ္လုပ္ရန္ႏွင့္ ၿပန္လည္ေသြးလွည့္ပတ္မႈရွိေစရန္ ႏွလုံးႏႈိးဆြသည့္ေနရာအား ဖိၿခင္းႏွင့္ ၿပန္လည္အသက္ရႈရန္ အားကူေပးၿခင္းမ်ား ႏွစ္မ်ဳိးေပါင္းစပ္လုပ္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ေယာက္၏အသက္အား အေရးေပၚကူညီရာတြင္ စီပီအာသည္ အလြန္တန္ဖုိးရွိပါသည္။ ၿမန္မာယန္စီ ဌာနအသီးသီးမွ သင္တန္းသားမ်ား အားလုံးအတြက္ ထုိသုိ႕ အသိပညာေပးခဲ့ၿပီး သင္တန္းဆရာမွာ ဝုိင္အုိင္စီမွ ေဒါက္တာ ဦးတင္တုိး ၿဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားတက္ေရာက္မႈ အဆင္ေၿပေစေရးအတြက္ မနက္ပုိင္း၊ ညေနပုိင္း ႏွစ္ဆုိင္းခြဲ၍ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါ သည္။

 

cpr training 2

cpr training 3
cpr training 5
cpr training 4
cpr training 6

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.