ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း

dsta field training1

ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီမွလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ မံုရြာစံပယ္ေတာင္၊ ေၾကးစင္ေတာင္ သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွအတြင္းတြင္ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းေျမျပင္အျဖစ္ မၾကာခဏ လာေရာက္ ကြင္းဆင္း ေလ့လာရန္သင့္ေတာ္ေသာစီမံကိန္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (DSTA)၊ အမွတ္စဥ္ (၂၂)ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း(တတိယႏွစ္)မွ ဗိုလ္ေလာင္း(၁၄)ဦးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ(၃)ဦးသည္ ၊ ဥကၠဌ ( ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္) ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္စံပယ္ေတာင္၊ေၾကးစင္ေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းသို႔ (၁၈.၆.၂၀၁၇) မွ (၁၅.၇.၂၀၁၇) ရက္ေန႔ထိ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးလာေရာက္စဥ္ ေနထိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးၿပီး၊ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးတြင္ လက္ေတြ႕ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
စီမံကိန္းသို႔ လာေရာက္ေလ့လာေသာ အထူးဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုၿပီး၊ ၎တို႔၏လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ားကို မွ်ေဝေပးသည့္အတြက္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီမွဝန္ထမ္းမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။
 

dsta field training4

dsta field training5
dsta field training7
dsta field training6

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.