မိုင္းဆုိက္အတြင္း လမ္းျပဳျပင္ျခင္း

 

road-upgrade 1

ေၾကးစင္ေတာင္ႏွင္႕စံပယ္ေတာင္ စီမံကိန္း ၏ မိုင္းဂိတ္ (၁) သည္ ဝန္ထမ္းမ်ား သက္ဆုိုင္ရာ အလုပ္ဧရိယာမွ အသြားအျပန္ ဖယ္ရီ ဘက္စကား မ်ားျဖင္႕ အျမဲတေစ အလုပ္ရႈပ္ေသာေနရာ ျဖစ္သည္။

ေၾကးစင္ေတာင္ႏွင္႔ စံပယ္ေတာင္ စီမံကိန္း တြင္ အလုပ္လုပ္ ေနထိုင္ေသာသူမ်ား ဆက္သြယ္ေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ လမ္းျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္း ကို ျမန္မာယန္စီမွ ၂၀၁၇ ၊ စက္တင္ဘာလ ၊၂၈ ရက္ေန႕တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႕သည္။ျမန္မာယန္စီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရံုးအသစ္မွ မိုင္ဆိုက္ ဂိတ္ (၁) ထိ ႏွစ္လမ္းသြားလမ္း ျပဳျပင္ေနၿပီး အင္ဂ်င္းနီယာ ဌာနမွ ဤစီမံကိန္းကို ဦးေဆာင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ႕သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား အႏၱရယ္ကင္းစြာ လမ္းေလ်ာက္ႏိုင္ရန္ စၾကၤန္လမ္း သည္လမ္းယခုအခါ ၿပီးဆံုးသည္ကအဆင္႔ေရာက္ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား ဆိုက္အတြင္း အသြား၊အျပန္ ယာဥ္မ်ားျဖတ္သန္းသြားလာေနေသာ မိုင္းဂိတ္(၁) အဝင္ဧရိယာေနရာတြင္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ဖုန္ထူးျခင္းမ်ား ဝန္ထမ္းမ်ား ထပ္မံခံစားရလိမ္႕မည္မဟုတ္ေတာ႕ပါ။

ဤသန္႕ရွင္းေသာ ဧရိယာသည္ အျခားေသာေနရာမ်ားအတြက္ နမူနာျဖစ္ၿပီး အသစ္ေဆာက္လုပ္ထားသည္႕ မိုင္းဂိ္တ္(၂) ထိ ေဆာင္ရြက္ရန္ စဥ္းသားဆဲျဖစ္သည္။ ေဆးရံုသို႕သြားသည္႕ မိုင္းၿမိဳ႕ အဓီကမိ္န္း လမ္းမ ႏွင္႕ ယခုႏွစ္အတြင္း ဝန္ခ်ီစက္မ်ားသယ္ေဆာင္သည္႕ ေက်ာက္မ်က္ ဆိပ္ခံတံတား သို႕သြားသည္႕ လမ္း တို႕ကို လမ္းခင္းရန္လည္း စီမံကိန္းေရးဆြဲဆဲျဖစ္သည္။

road-upgrade 2

road-upgrade 3
road-upgrade 4

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.