ပထမအႀကိမ္ Drill ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲ

drillcontest 10

ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ဆုရရွိေသာအလုပ္သမားမ်ားကို အသိမွတ္ျပဳသည္႕အေနျဖင္႔ "Drill ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲ ဆုေပးပြဲအခမ္းနား"ကို ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီတြင္ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။

ျမန္မာယန္စီ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးဌာနတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႕ထိ Drill ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပခဲ႔ၿပီး မန္းေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ မစ္စတာ က်န္းရီဖုန္းမွလည္း ဆုရရွိသူမ်ားကို ဆုခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔သည္။ထုပ္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ drill operator မ်ားႏွင္႔ Spotter မ်ားလည္း ဝင္ေရာက္ကာယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ႔ၿပီး တက္တက္ၾကြၾကြျဖင္႔ ပါဝင္ခဲ႔ၾကသည္။Drill ကြ်မ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲကို အဓိကအားျဖင္႔ ေလ႔က်င္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္တိုးျမွင္႔ရန္ ႏွင္႔ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္ မႈမ်ား တိုးတက္ေစရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၎ၿပိဳင္ပြဲကို အေျခခံကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင္႔ နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားၾကားတြင္ ပထမဆံုးအႀကီမ္ ျပဳလုပ္က်င္းပသည္႔ ပြဲျဖစ္ပါသည္။ၿပိဳင္ပြဲကို drill ေလ႔ေတြ႕ေမာင္းႏွင္ျပသျခင္း ႏွင္႔ စာေတြ႕ေမးခြန္းမ်ားေျဖဆိုျခင္း ျဖင္႔ဖြဲ႕စည္းထား ပါသည္။ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္၍ ႀကိဳးႀကိဳးစား ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးေနာက္ဆံုးတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ ေျခာက္ဦးမွ လည္း ဆုမ်ားရရွိခဲ႔ၾကသည္။
ဆုရရွိသူမ်ားကိုလည္း ယခုထက္ မိမိတို႔၏ကြ်မ္းက်င္မႈကို ပိုမိုတိုးတက္ေစၿပီး ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ သင္တန္းမ်ားထပ္မံပို႔ေပးမည္႔ အခြင္႔အေရးတို႔ကိုလည္းရရွိေစပါမည္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားမွာ မိမိတို႔၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊စိတ္အားထက္သန္မႈတို႔ႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ား တိုးပြားလာေစ မည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာယန္စီ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးဌာန ႏွင္႔ ဆုရရွိသည္႔ထူးခ်ြန္သည္႔အလုပ္သမားမ်ားကို အသိမွတ္ ျပဳသည္႔ ဆုေပးပြဲသို႔ HR ဌာနမွ ဌာနမႈး ေဒၚသီသီဦး၊ OM Mr. Wallis တို႔ လည္းတက္ေရာက္ခ်ီးျမွင္႔ ေပးခဲ႔ပါသည္။
 
 

drillcontest 5

drillcontest 3
drillcontest 4
drillcontest 2
drillcontest 7

drillcontest 8

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.