(၃၀) ႀကိမ္ေျမာက္ မဟာပဌာန္း႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲ

mahar pahtan3ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လစဥ္အလိုက္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာပြဲေတာ္မ်ားစြာရွိသည္။ မိုင္းၿမိဳ႔တြင္ ႏွစ္စဥ္ နတ္ေတာ္လ (ဒီဇင္ဘာလ)တြင္ မဟာပဌာန္း႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲကို က်င္းပသည္။

ေၾကးနီသတၱဳတြင္းလုပ္သားၿမိဳ႕ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ားဧ။္ (၃၀)ႀကိမ္ေျမာက္ အသံမစဲမဟာ ပဌာန္း႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲႀကီးကို (၂၄-၁၂-၂၀၁၇)မွ (၃၀-၁၂-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ထိ (၇)ညတိုင္တိုင္ မိုင္းၿမိဳ႕ န၀ရတ္ ခန္းမတြင္ ႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ခဲ႔သည္။ အထူးသျဖင္႔ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဆရာေတာ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ႔သည္။ဤပဌာန္း႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲႀကီး သို႔ ကံေကာင္းျခင္းစသည္႔ အက်ိဴးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစရန္အလို႔ငွာ ဖိတ္ၾကား အပ္ပါသည္။

mahar pahtan2

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.