မီးေဘးကာကြယ္ေရး

firedrill 1

ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ေကာင္း၏ ဆိုေသာစကားသည္ လူတိုင္းအတြက္ မီးမေပါ႔ဆရန္ ဆုိလိုျခင္းအတြက္ အထူးမွန္ကန္ ပါသည္။ လုင္ငန္းခြင္တြင္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ႔ခ်ရန္ ႏွင္႔ မိမိတို႔ဝန္ထမ္းမ်ား ကို ေဘး အႏၱရယ္ကင္းရွင္းေစရန္ ကာကြယ္မႈမ်ား ရွိသင္႔ပါသည္။

ထိုအတြက္ေၾကာင္႔ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီရွိ ဌာနတိုင္းတြင္ မီးေဘးကယ္ဆယ္ေရးေလ႔က်င္႔မႈကို လစဥ္ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ျမန္မာယန္စီ၏ လုပ္ထုံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း PR & CSD ဌာနမွ မီးေဘးကယ္ဆယ္ေရးေလ႔က်င္႔မႈကို မတ္လ (၂၁)ရက္ေန႔ နံနက္ (၉း၃၀)ခန္႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ မီးျငိမ္းသတ္မႈျဖစ္စဥ္မွာ ၁၀ မိနစ္ခန္႔သာၾကာခဲ႔သည္။ PR & CSD ဌာနမွ စုစုေပါင္းဝန္ထမ္း (၉)ဦး တက္ၾကြစြာပါဝင္ခဲ႔ၾကသည္။ နိုင္ငံတစ္ကာစံခ်ိန္စံညႊန္း ISO 9001, 14001,OHSAS 18001 ႏွင္႔အတူ မီးေဘးကယ္ဆယ္ေရး ေလ႔က်င္႔မႈကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ႔ျပီး QHSE ဌာနသို႔သတင္းပို႔ခဲ႔ပါသည္။

firedrill 2

firedrill 3
firedrill 4
firedrill 5

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.