နယ္လွည့္ေဆးကုသျခင္းအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးႏွစ္သစ္အစီအစဥ္

2 thaetawgyi
သဲေတာႀကီး ေက်းရြာ၏ ထပ္မံေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ လႈိက္လွဲစြာၾကဳိဆုိၿပီး ၂ဝ၁၇-၁၈ လူမႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ အထူးအာရုံစုိက္ကာ ခ်မွတ္ခြင့္ၿပဳထားေသာ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဝဝဝဝဝ)ၿဖင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
နယ္လွည္႔ေဆးကုသေပးေသာအဖြဲႏွစ္ဖြဲ႔ရွိပါသည္။ တစ္ဖြဲ႔မွာ ျမန္မာယန္စီျဖစ္ျပီး ေနာက္တစ္ဖြဲ႔မွာ ့ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔သည္ ယခင္ႏွစ္တြင္ အတူတစ္ကြလုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၾကၿပီး က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈမ်ား ႏွင္႔ ကုသမႈမ်ား ပိုမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ၂၀၁၈ ဧပရယ္ (၁) ရက္ေန႔မွစ ျမန္မာယန္စီ မွ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ ျမန္မာယန္စီ MMT မွ ယခုအခါ စံပယ္ေတာင္၊ ေၾကးစင္ေတာင္ သတၱဳတြင္း၏ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာ (၁၆) ရြာကိုအခမဲ့ ေဆးကု သေပး လွ်က္ရွိပါ သည္။
ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၏ Medical Mobile Team အဖြဲ႕မွ အပတ္စဥ္ နယ္လွည့္ေဆးကုသေပး လွ်က္ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားမွာ - ၁။ ကံကုန္း ၂။ ဒုန္းေတာ ၃။ ဂုဏ္ေတာ ၄။ ရြာသာ ၅။ ေရၾကည္ပင္ ၆။ ဆည္ထန္းေတာႀကီး ၇။ ျမရိပ္ ၈။ ဝါးတန္း ၉။ တယ္ပင္ကန္ ၁၀။ ေရႊပန္းခိုင္ ၁၁။ သဲေတာႀကီး ၁၂။ ေက်ာက္မ်က္ ၁၃။ ေက်းစာက် ၁၄။ ဘိန္းႏြယ္ေခ်ာင္ ၁၅။ ထေနာင္းကုန္း ၁၆။ ေအးကုန္း
 
 
5 thaetawgyi
1 thaetawgyi
3 thaetawgyi

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.