ဝါးတန္းေက်းရြာ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ

wadan schooltalk 1
ဇြန္လလ ၂၂ ရက္ေန႔ တြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဌာနႏွင့္ PR & CSD ဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ ျမန္မာယန္စီ အဖြဲ႕သည္ ဝါးတန္းေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆရာမ ေဒၚခင္မ်ိဳးဝင္းႏွင္႔ တစ္ကြ ဆရာမ ၅ ဦး၊ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၃၀ ဦးတို႔သည္ စိတ္ဝင္စားစြာ တက္ေရာက္ခဲ႔ႀကသည္။ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ MYTCL အဖြဲ႕အစည္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းကိုရွင္းလင္းေဟာေျပာခဲ့သည္။ ျမန္မာယန္စီ management ကိုယ္စား PR & CSD အသင္းမွ တာဝန္ရွိဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ စာအုပ္မ်ား၊ ခဲတံမ်ားေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။
 
 
wadan schooltalk 2
wadan schooltalk 3

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.