အလုပ္ရွင္ ႏွင္႔ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ဥပေဒ ဆုိင္ရာ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ

employee employer 4
အလုုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင္႔ ျပည္သူအင္အား ဝန္ႀကီး ဌာနအစီစဥ္ေအာက္တြင္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ အလုပ္သမားဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ဦးေဆာင္ၿပီး အလုပ္ရွင္ ႏွင္႔ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ဥပေဒ ဆုိင္ရာ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ ကို ၂၀၁၈ ဇြန္လတစ္ရက္ေန႔ ျမန္မာယန္စီ အစည္းေဝးခန္းမ တြင္ က်င္းပခဲ႔သည္။
 
ပညာေပးေဟာေျပာပြဲက်င္းပရျခင္းမွာ အမ်ိဳးသား အလုပ္သမားဥပေဒ ကိုသိျမင္နားလည္ႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ဥပေဒႏွင္႔ ပတ္သတ္သည္႕ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား ကို ျမန္မာယန္စီရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားသိေစရန္ အက်ဥ္းခ်ံဳး ရွင္းျပေပးခဲ႔သည္။ ၎ေနာက္ တြင္ လူမႈ႕ဖူံလႈံေရး ရန္ပံုေငြ ႏွင္႔ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ထပ္မံရွင္းျပေပးခဲ႔သည္။ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ဥပေဒႏွင္႔ပတ္သတ္သည္႔ ေမးခြန္းမ်ား အျပန္အလွန္ ေမးျမန္းခဲ႔ၾကၿပီး အလုပ္သမားဦးစီးဌာနမွ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။
 
 
employee employer 3
employee employer 2
employee employer 1
 

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.