ျမန္မာဝမ္ေပါင္၏ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

sme monywa 2
စစ္ကိုင္းတိုင္းအစိုးရ ႏွင္႔ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီ မွ ၾကီးမွဴးက်င္းပေသာ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ MSMEs ေဒသတြင္းထုတ္ကုန္ျပပြဲ ကို ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္ေန႕၊ မံုရြာၿမိဳ႕ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ႔သည္။
 
ျပည္ေတာင္စု သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင္႔ေဆြ မွ ဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနား သို႔တက္ေရာက္ခဲ႔ၿပီး အဖြင္႔ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ထိုအျပင္ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စု စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန MSMEs ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ တက္ေရာက္ခဲ႔ၿပီး ၎ေနာက္ စစ္ကုိင္းတိုင္း ေဒသႀကီး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား ႏွင္႔ အျခားေသာ တာဝန္ရွိ လူႀကီးမင္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကသည္။
ျမန္မာယန္စီ ကုမၸဏီ PR & CSD ဌာန သည္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီအား အေထာက္ပံျဖစ္ေစရန္ အတြက္ ထိုျပပြဲ အခမ္းအနားသို႔ သြားေရာက္ခဲ႔သည္။ အျခားေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း မိမိတို႕၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း မ်ားကို နံနက္ (၉) နာရီမွ ည (၉) နာရီထိ သံုးရက္ၾကာ ျပသခဲ႔သည္။ ထိုျပပြဲအခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္မွလည္း မိမိတို႕၏ SME လုပ္ငန္းမ်ား ျပသခဲ႔ျပီး ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသခံမ်ားး အား ကူညီေထာက္ပံေနသည္။ MSMEs ေဒသတြင္းထုတ္ကုန္ျပပြဲ တြင္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ ႏွင္႕ ျမန္မာယန္စီ မွ gold sponser အေနျဖင္႔ ပါဝင္ ကူညီခဲ႔သည္။ ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မွ မိမိတို႕၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေၾကာ္ျငာႏိုင္ရန္ ၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အားဆြဲေဆာင္ရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသက္ဆိုင္ရာ ေဒသအတြင္းရွိ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ႔ထံုးထမ္းမ်ားသိရွိေစရန္ မံုရြာ MSMEs ေဒသတြင္းထုတ္ကုန္ျပပြဲမွ စသည္႔အခြင္႕လမ္းမ်ား ကို ယူေဆာင္ေပးခဲ႔သည္။
ျမန္မာဝမ္ေပါင္မွ ခင္းက်င္းျပသသည္႔ SME လုပ္ငန္မ်ား ဤေဒသတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိပါေစ ဟု ျမန္မာယန္စီမွ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းေျပာၾကားလိုပါသည္။

sme monywa 1
sme monywa 3
sme monywa 4
sme monywa 5

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.