ေခြးမ်ားတိုးပြားလာျခင္း ႏွင္႕ ေခြးရူးျပန္ေရာဂါ

healthtalk rabies 1

ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕၏သနား ၾကင္နာမႈ အရ ေလလြင္႕ေခြးမ်ားအတြက္ အစားမ်ားခ်န္ထားျခင္းေၾကာင္႔ ျမန္မာယန္စီ စံပယ္ေတာင္ ႏွင္႕ ေၾကးစင္ေတာင္ မုိင္း ဆိုက္တြင္ ေလလြင္႕ေခြးေပါမ်ားအဆက္မျပတ္တိုးပြားလာကာ အႏၱရာယ္ၾကံဳလ်က္ရွိသည္။

ကံမေကာင္းစြာျဖင္႕ ေခြအေရအအတြက္ တိုးပြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ခက္ခဲလာၿပီး လူသားမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ အႏၱရယ္ျဖစ္လာပါသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင္႕ ျပင္းထန္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမရွိပါက ေလလြင္႕ေခြးတိုးပြားမႈကို ဆက္လက္ ထိန္းထားႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ေခြးမ်ားသက္ျခင္း အစား ျမန္မာ႕ယဥ္ေက်းးမႈႏွင္႔ကိုက္ညီ သည္႕ ဖမ္ဆီးျခင္း ႏွင္႕ လႊတ္ျခင္းသာ လွ်င္ ျမန္မာယန္စီ စီမံခန္႕ခြဲမႈ မွေဆာင္ရြက္ေစမည္။ ေခြးမ်ားတိုးပြားလာမႈ အျပင္ မိုင္းၿမိဳ႕အတြင္း ေမ်ာက္မ်ားလဲေတြ႕ရွိရသည္။ ယခုအခါတြင္ ကေလးမ်ာသည္ ေခြးကိုက္ခံရျခင္း အႏၱရာယ္ ႏွင္႕ ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ေခြးရူးျပန္ေရာဂါ တို႕သည္ အဓိက စိုးရိမ္ စရာျဖစ္လာသည္။
ေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ရန္ ျမန္မာယန္စီမွ ေခြးရူးျပန္ေရာဂါ ပညာေပးအသိပညာေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။
ဆားလင္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္၊ ထေနာင္းကုန္းေက်းရြာ ေက်းရြာ ၊ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း တြင္ ၂၁.၁.၂ဝ၁၉ တြင္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၊ နယ္လွည့္အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ႕ အဖြဲ႕၊ Sisterႀကီး ေဒၚရႈိင္းနီးမြန္းမွ ေခြးရူးျပန္ေရာဂါ အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား အသိပညာေပး ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။က်န္းမာေရး ေဟာေျပာပြဲသို႔ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္အတူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ(၃၀၅ )ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ(၂၅)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေဒသတြင္ေနထုိင္သူမ်ားက်န္းမာျခင္း ႏွင္႔ ဘဝတန္ဖိုးတိုး တက္ေစရန္ ျမန္မာယန္စီေၾကးနီကုမၸဏီမွ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးျမွင္႔ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ mobile medical team ႏွင္႔ ဆရာဝန္မ်ား သူနာျပဳမ်ား ကေထာက္ပံေပးျခင္းမ်ားရွိပါသည္။ ျမန္မာယန္စီေၾကးနီကုမၸဏီ၏ အစီအစဥ္ျဖင္႔တစ္ရြာမွတစ္ရြာ (ေရြ႕လ်ား )က်န္းမာေရး ကာကြယ္ေစာင္႔ ေရွာက္မႈမ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။

healthtalk rabies 2

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.