2019 ဆင္ေျခေတာက္ေရာဂါ Campaign

elephantiasis campaign 2

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံ (၁၀)ႏိုင္ငံတြင္ (၇ )ႏိုင္ငံေျမာက္ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္ေျခေတာက္အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေသာ ခရိုင္ ၄၅ ခုရွိသည္။ထိုလူနာမ်ားကို ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္ ေဆးထုိးျခင္းႏွင္႕ ေဆးေပးေဝျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိပါသည္။

ျမန္မာက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ယခင္ႏွစ္က ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္တစ္ႏိုင္ငံလုံုးတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဆင္ေျခေတာက္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး campaign ကို စတင္ခဲ႕ၾကသည္။
က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးွဌာန၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရး ဌာနမွ ဆားလင္းႀကီးျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထုိင္ၾကေသာ ဆင္းေျခေတာက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေဆးေပးေဝခဲ႕သည္။၎ အစီစဥ္ကုိ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ ေန႔ ျမန္မာယန္စီ မိုင္းၿမိဳ႕ဝန္ထမ္း ေဆးရံုတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ ျမန္မာယန္စီ က်န္းမာေရးအရာရွိမ်ားကလည္း မိသားစုဝင္မ်ား၏ အိမ္မ်ားသို႕ တစ္အိမ္တက္ တစ္အိမ္ဆင္းျဖင္႕ ေဆးေပးေဝ မႈကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ႕ၿပီး ေရာဂါလကၡဏာ၊ ျဖစ္ပြားရျခင္းအေၾကာင္း၊ ကုသမႈ ႏွင္႔ပတ္သတ္ၿပီး ဗဟုသုတရရွိေစရန္ ပန္းဖလက္မ်ားကို လည္းေပးေဝခဲ႕သည္။သူနာျပဳမ်ား ႏွင္႕ က်န္မာေရးလက္ေထာက္မ်ားမွ ေဆး၏ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ားႏွင္႕ပတ္သတ္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ထို႕ေနာက္ အသည္းေရာဂါ ၊ႏွလံုးေရာဂါ စသျဖင္႕ နာတာရွည္ေရာဂါရွိသူမ်ားႏွင္႕ေသြတိုးေရာဂါ၊ ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ား၊ ဆီးခ်ိဳ (သို႕) ပန္းနာရင္က်က္ေရာဂါ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ႏို႕တိုက္မိခင္မ်ား အထူးသတိေပးခဲ႕သည္။ယခုအေျခအေနတြင္ ကာကြယ္ေဆးတထုိ ျခင္းကိုေရွာင္ရွားသင္႕ပါသည္။အဘယ္ေၾကာင္ဆိုေသာ္ အျမင္အာရံုဆံုးရႈံးမႈ၊ ဦးေႏွာက္ေသြးယိုထြက္မႈ၊မ်က္စီေရာဂါ ႏွင္႕ အေရျပားဓာတ္မတည္႕ျခင္းစသည္႔ေရာမ်ားအျပင္ အသက္အႏၱရာယ္ကိုပါၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည္႕ ေဘးထြက္ဆိုႀကိဳးျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင္႕ျဖစ္ပါသည္။
 

elephantiasis campaign 2

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.