၂၀၁၉ ယန္စီၾကယ္ပြင္႕ဆုခ်ီးျမွင္႕ျခင္း

yangtsestar2019 1
၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ MYTCL ၏ ဥကၠဌ Mr. Zhang Yupeng သည္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ယန္စီၾကယ္ပြင္႕ဆုခ်ီးျမွင္႕ျခင္း အစီအစဥ္ ကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႕သည္။ ယန္စီၾကယ္ပြင္႕ ဆု၏ အဓိပၸါယ္မွာ အေကာင္းတစ္ကာအေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးျမွင္႕သည္ ဆုဟု ဆိုလိုသည္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္၊ ထူးခၽြန္ၿပီး မဆုတ္မနစ္ႀကိဳးစားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ဆုခ်ီးျမွင္႕အခမ္းအနားကို ျမန္မာယန္စီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင္႕ ဌာနခ်ဳပ္ရံုးေရွ႕တြင္ က်င္းပခဲ႕သည္။
ျမန္မာယန္စီ၏ ညြန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Wang Zhentang မွ ယခင္ႏွစ္မွ အလုပ္ႀကိဳးစားလုပ္ခဲ႕သည္ ဌာနအားလံုးမွ ဝန္းထမ္းမ်ား ႏွင္႕ အထူးဆုရရွိသည္႕ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႕သည္။ ျမန္မာယန္စီ ႏွင္႕ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ ၏ ဥကၠဌ Mr. Zhang Yupeng သည္ ဝန္းထမ္းမ်ားဆုခ်ီးျမွင္႕ ျခင္းႏွင္႕ အသိအမွတ္ျပဳသည္႕ အစီအစဥ္ကို ေထာက္ခံအားေပးရန္အတြက္ တက္ေရာက္ခဲ႕သည္။ ထို႕ေနာက္ ျမန္မာယန္စီ ၾကယ္ပြင္႕ ရရွိေသာဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆုခ်ီးျမွင္႕ရန္အတြက္ Operations Manager - Mr. Glenn R. Wallis, IT Director and Assistance General Manager - Mr. Du Suzhong, Chief Engineer - Mr. Sheng Ruguo, Deputy General Manager - Mr. Zhou Bin ႏွင္႕ MEHPCL၏ မန္ေနဂ်ာ ဦးတိုးလြင္ တို႕တက္ေရာက္ခဲ႕သည္။ ျမန္မာယန္စီ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွလည္း ျမန္မာယန္စီ အႀကီးတမ္းအရာရွိမ်ားကို ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ႕သည္။
 
yangtsestar20192

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.