လုပ္ငန္းခြင္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး

fire exercise csd june1
မီးေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးသည္ ျမန္မာယန္စီလုပ္ငန္းခြင္အတြင္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာယန္စီရွိ ဌာနအားလံုးတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး အပါအဝင္ အေရးေပၚေလ႕က်င္႕ခန္းမ်ားကို လစဥ္လုပ္ေဆာင္ လွ်က္ရွိသည္။မိမိကိုယ္တိုင္ ႏွင္႕ အျခားသူမ်ား ဒဏ္ရာရရွိျခင္းမရွိဘဲ မီးေဘးအႏၱရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ မီးေဘးကာကြယ္ေရး ေလ႕က်င္႕မႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖင္႕ တစ္ဦးခ်င္းစီ သိပညာမ်ားေသျခာရရွိဖို႕အတြက္ ကူညီျဖင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာယန္စီ၏ လုပ္ထုံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ ၂၀၁၉ ဇြန္လ (၂၁)ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀)နာရီတြင္ ျမန္မာယန္စီ PR & CSD အဖြဲ႕တို႕သည္ မီးေဘးကယ္ဆယ္ေရးေလ႔က်င္႔မႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ႕ၾကသည္။ မီးျငိမ္းသတ္မႈျဖစ္စဥ္မွာ ၁၀ မိနစ္ခန္႕ ၾကာ သည္။ PR & CSD ဌာနမွ စုစုေပါင္းဝန္ထမ္းမ်ား တက္ၾကြစြာပါဝင္ခဲ႔ၾကသည္။ နိုင္ငံတစ္ကာစံခ်ိန္စံညႊန္း ISO 9001, 14001,OHSAS 18001 ႏွင္႔အတူ မီးေဘးကယ္ဆယ္ေရး ေလ႔က်င္႔မႈကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ႔ျပီး QHSE ဌာနသို႔သတင္းပို႔ခဲ႔ ပါသည္။
 
fire exercise csd june2

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.