ေရႊပန္းခိုင္ေက်းရြာ တြင္ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ျခင္း

shwepankhine talk 1
ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါသည္ ျခင္မွေပါက္ဖြားျပီး ျခင္ကိုက္ျခင္းျဖင္႔ ကူးစက္ေစႏိုင္ေသာ ေရာဂါ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင္႔ မိုးရာသီတြင္အမ်ားဆံုးျပန္႕ႏွံသည္႕ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္သည္။
အပူပိုင္းေဒသမ်ား တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေလ႔ရွိျပီး အထူးသျဖင္႔ လူဦးေရထူထပ္ေသာေနရာမ်ား ႏွင္႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာေဒသမ်ား တြင္ ကူစက္ပ်ံႏွံ႕သည္။ ေသြးလြန္တုတ္ေကြး ေရာဂါ လွ်င္ျမန္စြာ ပ်ံပြားရန္ မ်ားစြာ ေထာက္ပံေပးသည္မွာ ျခင္မွတစ္ဆင္႔ ကူးစက္ျခင္းျဖစ္ျပီး ေသေစႏိုင္ပါသည္။ေသြးလြန္ တုတ္ေကြး ေရာဂါ ကို အမ်ားအားျဖင္႔ အသက္ (၅) ႏွစ္ ႏွင္႔ (၉) ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ားတြင္ ေတြ႔ရၿပီး ထိုကေလးအရြယ္မ်ား အမ်ားအားျဖင္႔ ေရာဂါကို မကာကြယ္ႏိုင္ေပ။ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ဆိုးရြားေသာ ေရာဂါျဖစ္လာျပီး ယခုအခါ အရြယ္ေရာက္သူမ်ာ ပင္ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြား သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားျဖင္႔ ႏွိဳင္းယွဥ္ လ်ွင္ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြား မႈပိုမိုတိုးပြား လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ ၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီ (၁) ရက္မွ ေမလ (၃၁) ရက္အတြင္း ေကာက္ယူထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ စုစုေပါင္း ေသြးလြန္တုတ္ေကြးဂါျဖစ္ပြားႏႈန္း ၂၃၁၄ ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။
ထိုအတြက္ေၾကာင္႔ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ား က်န္းမာေရးအသိမ်ားရရွိေစရန္ ၂၀၁၉ ဇြန္လိုင္လ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ေရႊပန္းခိုင္းေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီ၊ နယ္လွည့္အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈအဖြဲ႕မွ Sister ႀကီး ေဒၚရႈိင္းနီးမြန္းမွ ေသြးလြန္တုတ္ေကြး ေရာဂါ (Dengue Hemorrhagic Fever) ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး ႏွင္႕ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားပညာေပး ေဟာေျပာ ခဲ့ပါသည္။ က်န္းမာေရး ေဟာေျပာပြဲသို႔ ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား စိတ္ပါဝင္စားစြာ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
 
 
shwepankhine talk 2
 

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.