အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ ၿပိဳင္ပြဲ အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း

pakhangyi 01
ႏွစ္စဉ္ က်င္းပေလ့ရွိခဲ့ေသာ ကုမၸဏီတြင္း အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ ၿပိဳင္ပြဲကို လာမည့္ လအနည္းငယ္အတြင္းတြင္ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္မတူ တမူထူးျခားစြာျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခု အျဖစ္သာမက ျပပြဲကိုပါ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းထားသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၀န္ထမ္း၏ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းကို မီးေမာင္းထိုးျပ႐ုံသာမက ၎တို႔အားအတူတကြ အလုပ္လုပ္သည့္ စုေပါင္းလူတန္းစားအျဖစ္ ရႈျမင္ရန္လည္းျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ ျပပြဲႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္အေနျဖင့္ ျပပြဲအႀကိဳ  ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးေရးကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၇) ရက္ေန႔က ပခန္းႀကီးၿမိဳ႕ေဟာင္းရွိ ေရွးေဟာင္း ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ MD ႏွင့္တကြ ျပပြဲအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအားလုံး ခရီးစဉ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ျပပြဲတြင္ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ကို ျပသ႐ုံသာမက ျမန္မာ့ယဉ္ေက်းမႈ ေရွး႐ိုးရာ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈကိုပါ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦးကို ေနာက္ခံထားကာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အားတက္သေရာ ပါဝင္႐ိုက္ကူးခဲ့ၾကသည္။ ျပပြဲတြင္ Mining ဌာန၊ ES ဌာနႏွင့္ Management ဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား ပူးေပါင္း ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ဓာတ္ပုံမ်ားကိုလည္း PR & CSD ဌာနမွ ဦးတင္ထြန္းေအးက တာဝန္ယူ ႐ိုက္ကူးေပးခဲ့သည္။

 
pakhangyi 02
pakhangyi 03
pakhangyi 04

Strategy Report 2018-2019

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.