ျမန္မာယန္စီ အားကစားလႈပ္ရွားမႈမ်ား

sport activities 01

ျမန္မာယန္စီေၾကးနီကုမၸဏီလီမီတက္သည္ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ တစိုက္မတ္မတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ေအာက္ပါအားကစားလႈပ္ရွားမႈအသင္းႀကီး ၃ ရပ္ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။ ယင္းတိုမွာ

(က) ျမန္မာယန္စီ မာရသြန္ကလပ္ ( MMC)

(ခ) ျမန္မာယန္စီ ေဘာ္လီေဘာကလပ္ (MVC) ႏွင့္

(ဂ) ျမန္မာယန္စီ ေဘာလုံးကလပ္ ( MFC) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ပထမဦးစြာ ျမန္မာယန္စီေၾကးနီကုမၸဏီလီမီတက္၏ မန္ေနးဂ်င္း ဒါရိုက္တာ Mr. Wang Zhentang သည္ အားကစားတြင္စိတ္ဝင္စားသည့္ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္တိုင္ပင္စည္းေဝးကာ ျမန္မာယန္စီ၏အားကစားလႈပ္ရွားမႈ မွန္ကန္စြာေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ အားကစားသမားတို႔၏ စိတ္သေဘာထားဆႏၵကို ရယူၿပီး အထက္ပါအသင္းႀကီး ၃ သင္းအတြက္ လူေရြးခ်ယ္မႈအစီအစဉ္အေသးစိပ္အေၾကာင္းကို ျမန္မာယန္စီ ဌာနအားလုံးသို႔ အသိေပးေၾကညာေစသည္။ျမန္မာယန္စီမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္၊ အားကစား စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ စိတ္ဓာတ္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဌာနေပါင္းစုံမွ အားကစားသမားမ်ားကို စတင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ျမန္မာယန္စီ မာရသြန္ကလပ္အတြက္ လူေရြးခ်ယ္မႈကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီတြင္ ဖိုလ္ဝင္ေတာင္မွစတင္ကာ ျမန္မာယန္စီ စီအက္ဒီ႐ုံးဂိတ္အထိ မာရသြန္ေျပးလမ္းတေလွ်ာက္ ယွဉ္ၿပိဳင္ေစခဲ့သည္။ ျမန္မာယန္စီ ေဘာလီေဘာကလပ္အတြက္မူ ၂၀၁၉ခု ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာယန္စီ ေဘာ္လီေဘာကြင္းအတြင္း အားကစားသမားေရြးခ်ယ္ေရးအစီစဉ္ပါအတိုင္း အရည္အခ်င္းစြမ္းရည္ျပသေစခဲ့ၿပီး ေဘာ္လီေဘာအားကစားသမား ၁၅ ဦးအား ျမန္မာယန္စီေဘာ္လီေဘာကလပ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာယန္စီေဘာလုံးကလပ္အတြက္ ေဘာလုံးအားကစားသမားမ်ားအား အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာယန္စီမွ မွ အဆိုပါ အသင္း ၃သင္းအတြက္ အားကစားပြဲစတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တူညီဝတ္စုံမ်ားေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ထူးခြၽန္ အားကစားေမာင္မယ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို မန္ေနးဂ်င္း ဒါရိုက္တာ Mr. Wang Zhentang ႏွင့္အတူ အားကစား ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္တို႔ မွပူးေပါင္းေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။

sport activities 02

sport activities 03
sport activities 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.