ျမန္မာယန္စီေဘာလံုးကလပ္၏ အားကစားလႈပ္ရွားမႈမ်ား

football team 01

ေဘာလံုးအားကစားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕အတြက္က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရိွေစသည္။ ထိုအားကစားသည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ အားကစားသမားမ်ား၏ ျမန္ႏႈန္း၊ သြက္လက္မႈ ႏွင့္အားအင္မ်ားကို ျဖည့္တင္းေပးရုံသာမက ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ခံႏိုင္ရည္ကိုလဲ တိုးတက္ေစသည္။

ျမန္မာယန္စီေၾကးနီကုမၸဏီလီမီတက္သည္ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ တစိုက္မတ္မတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာယန္စီ ေဘာလုံးကလပ္ (MFC) ကို၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေရြးခ်ယ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီး  ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္  ေဘာလုံးအားကစားသမားမ်ားအား အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာယန္စီမွ မွ အဆိုပါ ေဘာလံုးကလပ္ အတြက္ အားကစားပြဲစတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တူညီဝတ္စုံမ်ားေပးအပ္ခဲ႔သည္။ ဌာနတြင္းဆိုင္ရာ အျခားေသာ အသင္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ စတင္ေလ့က်င့္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

football team 02

football team 03
football team 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.