မိုင္းၿမိဳ႕အတြင္း ေရဆိုးကန္ျပဳလုပ္ျခင္း

wastewater pond 01

ျမန္မာယန္စီကုမၸဏီသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ား၏က်န္းမာေရး ေနထိုင္မႈအဆင္ေျပေရး လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားေရး တို႕ကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွပါသည္။

ယခုအခါတြင္ မိုင္းၿမိဳ႕အတြင္း ေနအိမ္မ်ားရိွေရျမာင္းမ်ား ေရသြားေရလာမပိတ္ေစရန္ႏွင့္ စြန္႕ပစ္ေရမ်ားကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ အတြက္ ေရဆိုးကန္ကို မိုင္းၿမိဳ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ တူးေဖာ္လ်က္ရိွပါသည္။ ေရဆိုးမ်ားကို စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ပါက ျခင္၊ယင္မ်ား အလြယ္တကူ မေပါက္ဖြားႏိုင္သည့္အတြက္ က်န္းမာေရးအတြက္သာမက ပတ္၀န္းက်င္အတြက္လဲ လြန္စြာေကာင္းမြန္ပါသည္။ ထိုေရဆိုးကန္တူးေဖာ္ေရးကို အင္ဂ်င္နီယာဌာနမွ ဦးစီးကာ စိန္ပစ္တိုင္းေထာင္ ကုမၸဏီအား ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ တူးေဖာ္ေစခဲ႔ပါသည္။ ၂၉ရက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ စတင္တူးေဖာ္ခဲ႔ရာ ၂၀၂၀ မတ္လမကုန္ခင္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

wastewater pond 02

wastewater pond 03
wastewater pond 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.