အႏၱရာယ္ကင္း ပရိတ္ရြတ္ဖတ္ျခင္း

recitedhamma 01

ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေ၀းေစရန္ႏွင့္၊ ေကာင္းေသာအက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ ပရိတ္ တရားေတာ္မ်ားကို ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေလ့ရိွပါသည္။  ပရိတ္၏ အဓိပၸါယ္မွာ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ တားဆီးေပးျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

လက္ရိွ ကမာၻအႏွ႔ံအျပားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ COVID-19 ေရာဂါကပ္ေဘးမွ ကင္းေ၀းေစရန္အတြက္ ျမန္မာယန္စီမွ ဦးစီးကာ ပတ္၀န္းက်င္ရိွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားမွ သံဃာေတာ္(၁၀)ပါးအား ပင့္၍ ပရိတ္ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ခဲ႔ၾကပါသည္။ မိုင္းလုပ္ကြက္ဧရိယာအတြင္းႏွင့္ မိုင္းၿမိဳ႕ရပ္ကြက္အတြင္း ကားျဖင့္လွည့္လည္၍ ရြတ္ဖတ္ခဲ႔ၾကပါသည္။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္လဲ ပရိတ္ေရႏွင့္ ပရိတ္သဲမ်ားကိုလဲ ပက္ျဖန္းခဲ႔ၾကပါသည္။

recitedhamma 02
recitedhamma 03
recitedhamma 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.