ေစတနာ၀န္ထမ္း ဆုေပးျခင္းအခမ္းအနား(Hair Designer)

hair designer award 01

MYTCL ေရာဂါကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရး ကာလအတြင္း အေဆာင္ႏွင့္လူေနမႈေနရာမ်ားကို ၀န္ထမ္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္အား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုစီမံကိန္းလုပ္ငန္း၊ဧရိယာအတြင္းသာေနထိုင္၍ ့ကုမၸဏီမွေနထိုင္စရာေနရာမ်ားႏွင့္ အစားအစာမ်ားကို ျပင္ဆင္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားကို အလုပ္လုပ္ကိုင္ေစခဲ႕ပါသည္။

၀န္ထမ္းမ်ားကို အျပင္ထြက္ခြင့္မျပဳသျဖင့္ ေစတနာ၀န္ထမ္းမ်ားကပင္ ၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႕ရွင္းမႈ ရိွေစရန္အတြက္ ဆံပင္ညပ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ႔ပါသည္။ ထိုကဲ႕သို႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အေဆာင္သားမ်ားအတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဆုမ်ားေပးအပ္ခဲ႔ပါသည္။ အႀကီးတန္းစီမံခန္႕ခြဲမႈေကာ္မတီမွ ဦးစီးေရြးခ်ယ္ကာ ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ ၆ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

hair designer award 02

hair designer award 03
hair designer award 04

Strategy Report 2019-2020

 

MYTCL Logo Footter

Please publish modules in offcanvas position.